Svaki znak/raši ima i svoj simbol.

Ovi simboli nisu samo kreacija uma. Jezikom rišija (praotaca, predaka) simbole možemo posmatrati i kao karaku ili onog koji obavlja određenu radnju. Zbog toga simbol svakog znaka ujedno pokazuje i karakteristike i prirodu znaka. Na primer, za znak Ovna/Meša koristimo simbol ovna koji pokazuje prodornost, usmerenost ka napred, prednjačenje, pionirski duh; a sa druge strane može pokazati i tvrdoglavost i osobu koja ne odustaje lako.

Đataka Pariđata na temu simbola

U đotiš klasiku Đataka Pariđata, autor navodi sledeće simbole:

  • Znak Riba/Mina predstavljan je sa dve ribe koje plivaju u suprotnom pravcu, gde su glava i rep spojeni.
  • Vodolija/Kumbha je čovek sa vrčem.
  • Vaga/Tula je čovek sa tasom.
  • Strelac/Danu je pola čovek sa oružjem u rukama, i druga polovina je konj.
  • Jarac/Makar je krokodil sa licem jelena.
  • Blizanci/Mithun su predstavljeni parom, gde ženska osoba drži vinu (muzički instrument), dok muškarac drži batinu (oružje).
  • Devica je devojka u čamcu sa žitom u jednoj ruci i vatrom (lampom) u drugoj.
  • Preostali znaci su opisani svojim imenom.
  • Svaki od ovih znakova boravi u predelima koji su adekvatni za njihov simbol.

Ovi simboli nisu nasumično izabrani. Na primer, simbol Riba/Mina su dve ribe koje plivaju u krug. U kalapuruša čartu Ribe predstavljaju prirodnu dvanaestu kuću ili kuću prosvetljenja i emancipacije, slobode u pozitivnom smislu; ili stege, zatvorene institucije (zatvore, bolnice, manastire) u negativnom. Simbol ovog znaka pokazuje da su Ribe osobe koje je teško obavezati, oni su slobodnjaci koji ne vole ograničenja ni stege. U našem narodu postoji izreka koja je veoma primenjiva na Ribe “ne možeš ga uhvatiti ni za glavu ni za rep”.

U našoj đotiš tradiciji, mi idemo i korak dalje, pa se tako svaki raši deli na više delova u zavisnosti od znaka koji posmatramo. Na primer, Blizanci/Mithuna se opisuje na sledeći način.

Simbol Mithuna rašija

Mithuna raši (ili znak Blizanaca) je uvek simbolično predstavljen blizancima. Nekad su u pitanju dva muškarca, nekad dve žene, ili pak par.

U Vedskoj astrologiji, Mithuna raši čine muškarac i žena koji u rukama drže vinu (vina je najstariji muzički instrument od bambusove trske i sa 4 žlice, sličan mandolini). U ovom kontekstu vina može biti simbol za muzički intrument, ili za oružje u zavisnosti od toga o kom delu znaka govorimo.

Prva polovina znaka (0-15 stepeni znaka) je muškarac koji u rukama drži Rudra vinu kao simbol oružja Rudre, destrukcije, odluke da li da uđemo u rat ili ne. Osobe rođene sa Mithuna ascedentom u ovom delu znaka mogu biti izuzetno borbene, hrabre, mogu pomerati granice (princip upačaje).

Drugu polovinu znaka (15-30 stepeni znaka) zovemo Sarasvati vina, koja predstavlja muzički instrument i simbol je prosperiteta i rasta porodice, umetnosti, društva. Osobe rođene u ovom delu znaka preferiraju mir (često su pacifisti), krug porodice (mogu imati veliku porodicu ili vole porodična okupljanja), knjige, umetnost, itd.

Na ovaj način možemo analizirati svih dvanaest rašija. Nastaviće se…

– om tat sat –

Spread the love

Preuzmite besplatno poglavlje!


Preuzmite poglavlje knjige tako što ćete uneti Vaše podatke u naznačena polja. 

Truths about the sun signs

Grab a sample!

Subscribe to receive a free sample chapter of the Book!