Tradicija

Nektar znanja o Jyotish vedangi došao je do Vašeg autora upravo blagoslovom jedne od najstarijih Jyotish tradicija koja potiče još iz vremena Sri Acyuta Dasa, vernog učenika velikog Sri Ćeitanye Mahaprabhua. Sri Acyuta preneo je znanje na 12. učenika, koji su dalje prenosili znanje sa kolena na koleno. Upravo na ovaj način znanje je bilo preneto i Sri Jagannath Rathu. Sri Jagannath Rath bio je Jyotish Ratna Orise što predstavlja i najveće priznanje za đotiš znanje.

Jaghanath temple

Sri Jagannath Rath preneo je znanje svom najstarijem sinu Sri Kašinath Rathu, a najbolji među njegovim učenicima bio je njegov sinovac Sri Sanđaj Rath.

Sri Sanđaj Rath je bio među prvima koji su ovo znanje izneli u javnost. Osnivač je Sri Jagannath Centra (http://srijagannath.org) u okviru kog se u duhu parampare prenosi ovo sveto znanje sa učitelja na učenika širom sveta. Autor je brojnih dela: „Crux of Vedic Astrology“, „Vedic Remedies in Astrology“, „Jaimini Upadesha Sutra“, su samo neki od naslova koji su doneli posve revolucionaran pogled na đotiš. Sri Sanđaj Rath se sa pravom može nazvati i pionirom u spajanju ovog tradicionalnog znanja sa Univerzitetskim diplomama priznatim od strane Vlade Indije (Kavi Kulaguru Kalidas Sanskrit University, Maharashtra). Osnivač je brojnih foruma koji okuplja brojne ljubitelje đotiša na jednom mestu kao i SOHAMSA (http://sohamsa.com/j/) programa namenjenog onlajn podučavanju Vedske astrologije. Sa njegovim blagoslovom pokrenuta je i SIVA akademije za podučavanje đotiša na slavenskim jezicima. Urednik je jednog od najcenjenijih astrološkog časopisa – The Jyotish Digest (http://thejyotishdigest) i autor nebrojenih radova na konferencijama širom sveta (http://srath.com).

DSC_60801Zovem se Branka Larsen. Rođena sam u Hrvatskoj gde sam provela i najveći deo detinjstva. Ipak, srednju školu i Prirodno Matematički Fakultet završavam u Novom Sadu. Iako su moja duhovna traženja počela 1996. godine, đotiš sam počela učiti u oktobru 2001. godine pod okriljem đotiš gurua Zorana Radosavljevića.
U jesen 2004. godine počinjem držati prva predavanja u tada početnoj grupi SJC centra u Beogradu. Svoje radove prezentovala sam na više đotiš konferencija, nacionalnih i internacionalnih. Student sam završne treće godine B.A. Vedange, Univerziteta iz Nagpura, Indija. 2005. godine dobila sam blagoslov Gurua da radim đotiš konsultacije i time naučeno primenim u vidu praktične pomoći drugima.
Od leta 2007. godine na obroncima Himalaja a pod vođstvom Pt. Sanđaj Ratha, zajedno sa 26 drugih učenika iz celog sveta, inicirana sam u Jaimini Upadeša sutre ili petogodišnji program podučavanja đotiša donetog od strane Mahariši Đaiminija. Danas ova kompleksna tematika (zajedno sa proučavanjem drugih đotiš klasika) zaokuplja najveći deo mog istraživanja na polju Vedske astrologije.

Redovan sam dopisnik magazina specijalizovanog za tematiku Vedske astrologije – Đotiša The Jyotish Digest (http://thejyotishdigest.com/). Trenutno prevodim petu po redu knjigu Pt. Sanđaj Ratha na srpski jezik (više o knjigama I objavljenim publikacijma pod Knjige I Publikacija). Živim u Kopenhagenu gde zajedno sa grupom učenika prisustvujem redovnim đotiš predavanjima pod vođstvom mog supruga Vistija Larsena (http://www.srigaruda.com/).

Moj iskren poklon, beskrajna zahvalnosti i molitve prostirem pred stopala Sri Acyutanande, Sri Jagannath Ratha, Sri Kashinath Ratha, Sri Sanjay Ratha i Sri Zorana Radosavljevića.

Ovaj blog nastao je u znak zahvalnosti Tradiciji čiji sam deo i inispirisan je željom da ovo vrhunsko znanje nađe svoj put do onih koji ga trebaju.

Jay Guru Dev

Preuzmite besplatno poglavlje!


Preuzmite poglavlje knjige tako što ćete uneti Vaše podatke u naznačena polja. 

Truths about the sun signs

Grab a sample!

Subscribe to receive a free sample chapter of the Book!