|Pančang|Kvalitet vremena

Pančang je jedna od veoma moćnih alatki u đotišu i odnosi se na pet (panča) elemenata (anga) ili udova koji ukazuju na kvalitet vremena tokom kog je osoba rođena. Svaki od datih pet elemenata odgovara jednoj od pet tatvi ili elemenata u prirodi i to su: agni (vatra), đala (voda), vaju (vazduh), akaš (etar) i pritivi (zemlja).
Datim elementima vlada jedna od graha koja odgovara datom elementu (izuzimajući Sunce i Mesec kao svetlosna tela; kao i Rahua i Ketua kao čvorove bez materijalne egzistencije).

Spread the love