fbpx
Select Page
Gune – Značenje i astrološka interpretacija

Gune – Značenje i astrološka interpretacija

Guna – značenje

Reč GUNA u prevodu znači kvalitet i nosi sa sobom različite indikacija u zavisnosti od konteksta u kom se koristi. U hindu filozolfiji, guna predstavlja tri tendencije unutar manifestovane prirode (ili prakriti). GUNA se prevodi i kao karakteristika ili odlika sve (stvorene ili manifestovane) materije, njen esencijalni kvalitet.

***U horoskopu, guna osobe se gleda iz dvanaeste kuće!

Bhagavad Gita o Gunama

U Bhagavad Gita stoji da je iz satve rođeno znanje, iz rađasa želje a iz tamasa neznanje!

Imajući na umu da telo ide tamo gde ga um vodi, postaju daleko jasnije izreke da je znanje poput svetla u životu, svetla koje nam obasjava put, pokazuje pravac i koje nam pomaže izbeći bolna iskustva. Primarne satva planete su Sunce (izvor svetla i života) i Mesec (koje reflektuje svetlo Sunca i sija u mraku) koje često zovemo i svetleća tela. Preostaje Jupiter kao satva graha. Jupiter je signifikator Boga u čartu, znanja i svih blagoslova.

Najveći broj astroloških konsultacija danas motivisano je rađasom i izražava se kroz želje. Dve rađas planete su Merkur i Venera čime pokrivaju najučestalija pitanja i to su: posao, karijera i finansije – signifikator Merkur;  i partnerski odnosi i brak, generalno odnosi sa drugima – signifikator Venera. 

I konačno, ne kažu bez razloga da je neznanje uzrok svih boljki. Neznanje je manifestacija tamas gune. Planete koje su dominantno tamas guna su malefici. Mars zbog svoje vatrene prirode tj. Agni tatve, Mars predstavlja ljutnju i bes koji odnose zdrav razum i dobru procenu za koje je signifikator Jupiter (bes uništava znanje). Saturn (je planeta patnje, njegov primarni cilj jeste da osigura da živimo dovoljno dugo kako bi iskusili efekte svih karmi). Čvorovi Rahu i Ketu (kao dve tačke eklipse Meseca).

Gune planeta:

Satva guna: Sunce, Mesec i Jupiter
Rađas guna: Merkur i Venera
Tamas guna: Mars, Saturn, Rahu i Ketu

Odlike guna:

Satva guna nosi kvalitet balansa, dobrote, mira, plemenitosti i harmonije;

Rađas guna nosi kvalitet strasti, delovanja, kretanje i nemir, pun želja i htenja, egoizam;

Tamas guna pokazuje kvalitete nečistoće, neznanja, negativnosti, tromosti i inercije, apatije, nasilja i nereda.

Pandit Sanđaj Rath u svojoj knjizi Zbirka radova u Vedskoj astrologiji navodi:

“Guna je stanje bivanja tela, ili elementa sastavljenog od osnovnih oblika postojanja. U pitanju je mera energije, kao i priroda kretanja. Ukoliko je kretanje balansirano, onda se ono može nastaviti bez otpora na neograničeno vreme, poput vekovne rotacije planeta oko Sunca. Ovakva tela poseduju Satva gunu, ili kvalitet dobrote, u velikoj meri koja čini da se ovo savršeno kretanje nastavlja kroz dug vremenski period. Upravo iz ovog razloga Parašara podučava da planete poseduju dobrotu koja je uzrokovala to da upravo one predstavljaju Dasavatara (deset oblika Višnua – Održavalac, ili otelotvorenje Dobrote). Druga tela imaju tendenciju ubrzavanja kada imaju višak energije,  i potom usporavanja zbog potrošene energije sve dok ne dođu do potpunog mirovanja. Proces neravnomernog kretanja se zove Rađas guna i znak je života (Brahma – Stvaralac). Tačka u kojoj planete dođu u stanje mirovanja i postanu nepokretne  zove se Tamas guna i stanje je nalik smrti (Šiva – Uništitelj).

Iz heliocentrične tačke gledišta, planete poseduju Satva gunu, ali se ovo menja ako posmatramo iz geocentrične tačke gledišta,  odakle nalazimo da planete ubrzavaju, usporavaju i dolaze u stanje mirovanja.” – knjiga Zbirka radova u Vedskoj astrologiji autora Sanđaj Ratha sada je prevedena i na srpski jezik.

om tat sat

Sunce u drugoj kući

॥ भृगु सूत्रम्॥

|| bhṛgu sūtram ||

Bhrigu

Ako je Sunce u drugoj kući, osoba će imati bolest u predelu usta (lica). Osoba će imati problema od strane države u svojoj dvadeset petoj godini i na račun toga može pretrpeti materijalne gubitke. Ovo se neće dogoditi ukoliko se Sunce nalazi u svom znaku (Lavu) ili u znaku egzaltacije (Ovan).

Ukoliko Sunce ima vezu sa malefik planetom, osoba može dobiti bolest očiju, imaće imalo znanja i generalno može imati loše zdravlje. Ukoliko je Sunce povezano sa benefik planetama, osoba će biti pošteđena svih prethodno pomenutih problema i biće bogata.

Ako je Sunce sa Merkurom osoba će mucati. Ukoliko je vladar druge kuće u svom znaku ili znaku egzaltacije, osoba će biti elokventna, imaće znanje o svetim spisima, biće učen i imaće dobar vid. Ovakva pozicija donosi Rađa jogu.

Različite planete u ulozi Atmakarake (II deo)

Različite planete u ulozi Atmakarake (II deo)

U prethodnom članku osvrnuli smo se na Sunce u ulozi Atmakarake. Predmet ovog članka su ostale planete kao Atmakarake u horoskopu.

Mesec kao Atmakaraka: Mesec je prirodna (naisargika) karaka za majku. On je ujedno i primarni predstavnik đala tatve ili elementa vode i kao takav predstavlja emocije, saosećanje i negu, društvene i porodične odnose. Sa Mesecom kao Atmakarakom saosećanje postaje ključna reč, saosećanje prema svima te posmatranje celog sveta kao jedne velike porodice ili Vasudeva Kutumbakam (ceo svet je jedna porodica)!

Mars kao Atmakaraka: Mars je ratnik, agni tatva (vatreni element) planeta i ahimsa ili nenasilje je lekcija koju učimo. Mars kao atmakaraka pod aflikcijama može doneti previše ljutnje i žestine koja se manifestuje kao manjak životne harmonije i harmonije u odnosima. Neretko osobe sa Marsom kao AK veruju da su uvučeni u konflikte pa ipak ‘traženje krivca’ je samo jedna od zamki koju treba prevazići na putu samorazvoja.

Merkur kao Atmakaraka: Merkur je planeta učenja, komunikacije i razmene informacija. Za osobe se Merkurom kao AK ključna reč je istinoljubiv govor kao i samokontrola u komunikaciji, kako usmenoj tako i pismenoj. Merkur je po svojoj prirodi prijemčiva planeta te uticaji drugih planeta bitno utiču na kvalitet komunikacije. Merkur predstavlja prijatelje i rodbinu i osoba kroz ove odnose može duhovno rasti.

Jupiter kao Atmakaraka: Jupiter je planeta znanja, mudrosti, rasta i u društvenom smislu predstavlja decu, učitelje, sveštenike a u ženskom horoskopu predstavlja i supruga. Osoba treba uvek poštovati učitelje/sveštenike/decu. Ključna reč je znanje te osobe sa Jupiterom AK treba da su otvorene za tuđa mišljenja (mogu ući u krajnosti u smislu preteranog samopouzdanja ili potpune nesigurnosti u vezi sa istim).

Venera kao Atmakaraka: Venera je prirodna karaka za partnerstva i brak i ovo postaje centralna tema osoba sa Venera AK. Ključna reč je čistota u odnosima i uzdržavanje od vanbračnih veza, kao i poštovanje partnera. Veneri je jako bitna estetika, životni komfor i umetnički doživljaj.

Saturn kao Atmakaraka: Saturn je planeta tuge i za osobe sa Saturnom kao AK životne tuge, poteškoće i patnja vode ka duhovnom razvoju. Ključna tema postaje tuga/patnja koju osoba deli ali ne sme doneti drugima. Kao jedan od najvećih malefika, učenja Saturna kao AK su teška ali upravo zbog ovih iskustava osoba ima mogućnost za brži duhovni rast.

Rahu kao Atmakaraka: Rahu, u skladu sa svojom prirodom, donosi šokove, obmane i prevare. Osoba sa Rahuom kao AK treba razviti dobru procenu jer često nisu svesni okolnosti ili situacija u koje bivaju upleteni. Iako će iskusiti/doživeti šokove i prevare, oni sami trebaju ostati čista srca i ne uvoditi druge u zabludu.
Kod analize atmakarake treba videti sledeće stavke:
– Vladavinu AK planete (ukazuje na životna područija učenja),
– Smeštenost AK planete (kuća u kojoj se AK planeta nalazi pokazuje životno područija kroz koje se atma manifestuje),
– Planetarne joge (joge u vezi sa Atmakaraka planetom dominiraju horoskopom).