Bhrigu sutra

The Sun in the Twelfth House

लग्नाद्द्वादशे रविफलम् lagnāddvādaśe raviphalam Translation: The results of the Sun in the Twelfth House.   षट्त्रिंशद्वर्षे गुल्मरोगी॥ १०३॥ अपात्रव्ययकारी पतितः धनहानिः॥ १०४॥ गोहत्यादोषकृत् परदेशवासी॥ १०५॥ भावाधिपे बलयुते वा देवतासिद्धिः॥ १०६॥ शय्याखट् वांगादिसौख्यम्॥१०७॥ पापयुते अपात्रव्ययकारी सुखश्य्याहीनः॥ १०८॥ षष्ठेशेयुते कुष्ठरोगयुतः शुभदृष्टयुते निवृत्तिः॥ १०९॥ पापी रोगवृद्धिमान्॥ ११०॥   ṣaṭtriṁśadvarṣe gulmarogī || 103|| apātravyayakārī patitaḥ dhanahāniḥ || 104|| gohatyādoṣakṛt …

The Sun in the Twelfth House Read More »

Spread the love

The Sun in the Fifth house

लग्नात्पंचमे रविफलम् lagnātpaṁcame raviphalam Translation: The results of the Sun in the fifth house.   निर्धनः स्थूलदेही सप्तमे वर्षे पित्रारिष्टवान्॥ ५१॥ मेधावी अल्पुत्रः बुद्धिमान्॥ ५२॥ भावाधिपे बलयुते पुत्रसिद्धिः॥ ५३॥ राहुकेतुयुते सर्पशापात् सुतक्षयः॥ ५४॥ कुजयुते शत्रुयुते मूलात्॥ ५५॥ शुभदृष्टयुते न दोषः॥ ५६॥ सूर्यशरभादिषु भक्तः॥ ५७॥ बलयुते पुत्रसमृद्धिः॥ ५८॥ nirdhanaḥ sthūladehī saptame varṣe pitrāriṣṭavān || 51|| medhāvī …

The Sun in the Fifth house Read More »

Spread the love