Gune – Značenje i astrološka interpretacija

Guna – značenje Reč GUNA u prevodu znači kvalitet i nosi sa sobom različite indikacija u zavisnosti od konteksta u kom se koristi. U hindu filozolfiji, guna predstavlja tri tendencije unutar manifestovane prirode. GUNA se prevodi i kao karakteristika ili odlika sve (stvorene ili manifestovane) materije, njen esencijalni kvalitet.

Spread the love