Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Univerzum

MOTIVACIJA je ideja koja u osnovi ima logiku i koju sprovodimo bez osvrta na prepreke,

INSPIRACIJA je kada ideja obuzme nas!

Spread the love