Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

U prethodnom članku osvrnuli smo se na Sunce u ulozi Atmakarake. Predmet ovog članka su ostale planete kao Atmakarake u horoskopu.

Mesec kao Atmakaraka: Mesec je prirodna (naisargika) karaka za majku. On je ujedno i primarni predstavnik đala tatve ili elementa vode i kao takav predstavlja emocije, saosećanje i negu, društvene i porodične odnose. Sa Mesecom kao Atmakarakom saosećanje postaje ključna reč, saosećanje prema svima te posmatranje celog sveta kao jedne velike porodice ili Vasudeva Kutumbakam (ceo svet je jedna porodica)!

Mars kao Atmakaraka: Mars je ratnik, agni tatva (vatreni element) planeta i ahimsa ili nenasilje je lekcija koju učimo. Mars kao atmakaraka pod aflikcijama može doneti previše ljutnje i žestine koja se manifestuje kao manjak životne harmonije i harmonije u odnosima. Neretko osobe sa Marsom kao AK veruju da su uvučeni u konflikte pa ipak ‘traženje krivca’ je samo jedna od zamki koju treba prevazići na putu samorazvoja.

Merkur kao Atmakaraka: Merkur je planeta učenja, komunikacije i razmene informacija. Za osobe se Merkurom kao AK ključna reč je istinoljubiv govor kao i samokontrola u komunikaciji, kako usmenoj tako i pismenoj. Merkur je po svojoj prirodi prijemčiva planeta te uticaji drugih planeta bitno utiču na kvalitet komunikacije. Merkur predstavlja prijatelje i rodbinu i osoba kroz ove odnose može duhovno rasti.

Jupiter kao Atmakaraka: Jupiter je planeta znanja, mudrosti, rasta i u društvenom smislu predstavlja decu, učitelje, sveštenike a u ženskom horoskopu predstavlja i supruga. Osoba treba uvek poštovati učitelje/sveštenike/decu. Ključna reč je znanje te osobe sa Jupiterom AK treba da su otvorene za tuđa mišljenja (mogu ući u krajnosti u smislu preteranog samopouzdanja ili potpune nesigurnosti u vezi sa istim).

Venera kao Atmakaraka: Venera je prirodna karaka za partnerstva i brak i ovo postaje centralna tema osoba sa Venera AK. Ključna reč je čistota u odnosima i uzdržavanje od vanbračnih veza, kao i poštovanje partnera. Veneri je jako bitna estetika, životni komfor i umetnički doživljaj.

Saturn kao Atmakaraka: Saturn je planeta tuge i za osobe sa Saturnom kao AK životne tuge, poteškoće i patnja vode ka duhovnom razvoju. Ključna tema postaje tuga/patnja koju osoba deli ali ne sme doneti drugima. Kao jedan od najvećih malefika, učenja Saturna kao AK su teška ali upravo zbog ovih iskustava osoba ima mogućnost za brži duhovni rast.

Rahu kao Atmakaraka: Rahu, u skladu sa svojom prirodom, donosi šokove, obmane i prevare. Osoba sa Rahuom kao AK treba razviti dobru procenu jer često nisu svesni okolnosti ili situacija u koje bivaju upleteni. Iako će iskusiti/doživeti šokove i prevare, oni sami trebaju ostati čista srca i ne uvoditi druge u zabludu.
Kod analize atmakarake treba videti sledeće stavke:
– Vladavinu AK planete (ukazuje na životna područija učenja),
– Smeštenost AK planete (kuća u kojoj se AK planeta nalazi pokazuje životno područija kroz koje se atma manifestuje),
– Planetarne joge (joge u vezi sa Atmakaraka planetom dominiraju horoskopom).

Spread the love