1. Vara ili dan rođenja – agni ili Mars;
  2. Tithi ili lunarni dan rođenja – đala ili Šukra;
  3. Nakšatra – vaju ili Saturn;
  4. Joga – akaš ili Jupiter i
  5. Karana – pritivi ili Merkur.   Svaki od navedenih pet nosi sa sobom višestruko značenje i primenu u analizi horoskopa.

I. Vara ili dan rođenja

Vara ili dan rođenja je definisan kretanjem Sunca pa je tako vara vezana za agni tatvu ili vatreni element i pokazuje nivo energije sa kojim je osoba došla na ovaj svet. Postoji sedam dana u nedelji i svakim danom vlada jedna od sedam planeta (osim čvorova) i ovaj pojam u Vedskoj astrologiji naziva se vara čakra.  Budući da govorimo o agni tatvi, govorimo i o svim aspektima iste pa tako i o probavnoj vatri koja je od ogromne važnosti za vitalnost i dobro zdravlje osobe ali i uopšte snagu, te se svaka od ovih značajki može pronaći upravo u karakatvama Marsa koji upravlja agni tatvom. Da sumiramo, vareš ili vladar dana nosi sa sobom agni tatvu i generalno predstavlja opštu energiju, snagu i vitalnost osobe. Za procenu istog, uzimamo u obzir dva faktora: smeštenost vareša (ili vladara vare) u odnosu na Lagnu i u odnosu na 5. kuću.  Vareša u dustan bhavi je prvi indikator za moguće zdravstvene probleme.

II. Tithi ili lunarni dan

Tithi je definisan u odnosu na ugao Sunca i Meseca u trenutku rođenja kojim se ujedno definiše i koncept kalendarskog meseca. Pa se tako jedan kalendarski mesec sastoji od 30 titija ili lunarnih dana, od toga 15 titija tokom kojih je mesečevo svetlo u porastu i 15 tokom kojih je mesečevo svetlo u opadanju. Faza rasta Meseca naziva se još i Šukla pakša ili svetla polovina; dok se period opadanja naziva još i Krišna pakša ili tamna polovina. Vrhunac šukla pakše jeste pun Mesec ili Purnima, kada Mesec u potpunosti reflektuje Sunčevo svetlo; dok je suprotno tome mlad Mesec, tithi koji se još naziva i Amavasja kad je Mesec mlad ili potpuno pomračen i nema svetlosti u sebi/ne reflektuje svetlo. Vladar titija nosi sa sobom đala element (Šukra) pa tako nosi ogroman značaj kad govorimo o emocijama, emotivnim vezama i partnerstvima. Kvalitet istih se može videti kako u odnosu na sam tithi na koji je osoba rođena (svaki tithi za sebe nosi određeno značenje) tako i u odnosu na vladara tithija (joge u kojima učestvuje).

III. Nakšatra

Nakšatra nosi sa sobom vaju element pokazano planetom Saturn te ima veliki značaj kada govorimo u dugovečnosti osobe (vaju ili vazdušni element tiče se udaha, disanja). Vladar nakšatre biva pažljivo analiziran kod procene dugovečnosti u sklopu ostalih tehnika. Vladar nakšatre jeste planeta koja vlada jednom od 27. nakšatri u kojoj se nalazi Mesec osobe.

IV. Joga

Joga je predstavljena planetom Jupiter i nosilac je akaša tatve. Formira se u odnosu na međusobni odnos Sunca i Meseca. Reč joga sama po sebi znači unija ili jedinstvo i za isto je potrebna akaš tatva kao element koji povezuje sve ostale. Kao takva, ukazuje i na duhovni aspekt osobe i postignuča u datom domenu života.

U pančangu postoji 27. joga te svaka od njih nosi sa sobom i određeno značenja u odnosu na harmoniju između Sunca i Meseca.

V. Karana

Karana je nosioc pritivi tatve i predstavljena je planetom Merkur. Kao takva nosi veliki značaj kod materijalnih postignuća, pre svega u odnosu na karijeru (čija je Merkur glavna karaka ili signifikator) koji su odslikani pritivi tatvom ili prizemnim stvarima. Vladar karane može da ukaže na pravac u kom osoba može da ostvari prihode ili profesiju, ali i sama karana za sebe nosi određenu intrepretaciju. U narednom tekstu ćemo se baviti svakim poglavljem pojedinačno zajedno sa metodama određivanja i interpretacije svakog od navedenih aspekata.

Om Tat Sat

 

%d bloggers like this: