IV poglavlje – Ascedent

Uvod
Ascendent pokazuje fizičko telo, ten, pojavu, glavu, inteligenciju, snagu i energiju, i predstavlja osobu u svim podelnim kartama, naročito u Navamši (D-9 čartu). Satjačarja ovom dodaje da slavu i reputaciju, kao i uspeh i status, treba proceniti u odnosu na ascendent. Ascendent predstavlja bitak, jastvo. Lagnu, arudha lagnu i varnada lagnu treba ispitati nezavisno. Snage ovih ascendenata, karake Sunce i čara atmakarake (privremenog signifikatora duše), od vitalne su važnosti za čart. Ako Sunce ima neometenu argalu na Lagnu, ili ako ometa papa argalu, doneće osobi status i slavu. Ako je vladar lagne u konjukciji sa Suncem ili ga aspektuje (čak i raši drištijem) to obećava dobre moralne vrednosti, kao i dobro i veselo raspoloženje. Slično tome, atmakaraka (čara) sa neometenom argalom na lagnu ili ometenom papa argalom, daje dobro zdravlje i blagosloven život. Umesto toga, ako je atmakaraka loše smeštena ili opstruirana, horoskop je oštećen. Na isti način treba gledati pozicije Sunca i čara atmakarake u odnosu na aruda lagnu, kako bi se odredili status i pozicija osobe. Slična procena od varnada lagne pokazuje poziciju osobe unutar zajednice. Međutim, varnada lagna igra važnu ulogu i u domenima zdravlja i smrti.

Fizičke Karakteristike Ascendenta
Ovan
Suvo i mršavo telo, snažni udovi, srednja visina, trouglasto lice, tamne i guste obrve, dug vrat, taman ili crvenkast ten (druga polovina znaka je tamnija), oštra, čekinjasta i kovrdžava kosa i široka ramena.
Bik
Kratko, zgodno i nabijeno telo, zaokruženo lice, male oči, kratak i debeo vrat, široke nozdrve i usta, lice koje zrači, velika ramena, kratke i debele ruke i kovrdže na čelu.
Blizanci
Visoko i uspravno telo, duge i tanke ruke, nervozan i nemiran (brzo odgovara), tamnog tena i tamne kose, svetlih očiju boje lešnika….

Spread the love

Preuzmite besplatno poglavlje!


Preuzmite poglavlje knjige tako što ćete uneti Vaše podatke u naznačena polja. 

Truths about the sun signs

Grab a sample!

Subscribe to receive a free sample chapter of the Book!