O KNJIZI
Mahariši Đaimini je na osnovu učenja Parašare (BPHS) savetovao upotrebu određenih osnovnih daša. Od njih je najpoznatija i najraznovrsnija Narajana daša, poznata i kao padakrama daša. Ovo je prva knjiga ikad napisana o Narajana daši, a u njoj autor objašnjava osnovne principe Vedske astrologije, počevši od koncepata koji povezuju duhovnu osnovu Đotiša i Hinduizma,uključujući argalu, aruda padu, čara karake, snage znakova, itd. Metodologija računanja trajanja daša i njihovog redosleda praćena je detaljima u vezi sa procenom rezultata na mnogobrojnim primerima. Varga Narajana daša, tj. primena raši daša u podelnim čartovima, objašnjena je na primerima za svaki podelni čart.

Za dobrobit onih koji praktikuju astrologiju u knjizi se nalaze i dva priloga na temu pačakadi sambande i gatak rašija.

Narajana daša je najbolja daša u Vedskoj astrologiji – Pt. Sanđaj Rath

Knjigu možete poručiti putem e-maila: branka@srigaruda.com, Cena: 12 evra + postarina.

Spread the love

Preuzmite besplatno poglavlje!


Preuzmite poglavlje knjige tako što ćete uneti Vaše podatke u naznačena polja. 

Truths about the sun signs

Grab a sample!

Subscribe to receive a free sample chapter of the Book!