Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Dr. Wayne Dyer – poslušajte ovo inspirativno (In – Spirit 🙂) predavanje Dr. Vejna

Sve u Univerzumu ima svoju svrhu. Uistinu, nevidljiva inteligencija koja se provlači kroz sve, prolazi i kroz tebe.
Kada plešete, vaš cilj nije doći na određeno mesto na plesnom podijumu. Cilj je uživanje u svakom koraku… Dr. Wayne Dyer
Spread the love