fbpx
Select Page
Knjige iz Vedske astrologije/Đotiša

Knjige iz Vedske astrologije/Đotiša

Poštovani ljubitelji Vedske astrologije,

U prodaji su četiri knjige na srpskom jeziku autora Sanđaj Ratha:

  1. Osnove Vedske astrologije – Vreme događaja (cena: 15 evra)
  2. Narajana Daša (cena: 12 evra)
  3. Vimšotari daša (cena 12 evra)
  4. Zbirka radova u Vedskoj astrologiji (cena 15 evra)

Knjige možete poručiti putem maila: branka@srigaruda.com ili putem neke od web-knjižara uključujući i Amazon, TheBookDepository i drugih.

Spread the love
Zbirka radova u Vedskoj astrologiji, autor Pt. Sanđaj Rath

Zbirka radova u Vedskoj astrologiji, autor Pt. Sanđaj Rath

Izdavačka kuća RAMA predstavlja novo izdanje “Zbirka radova u Vedskoj astrologiji” autora Pt. Sanđaj Ratha (u originalu Collected Papers in Vedic Astrology). Ovo je četvrto izdanje RAME na temu Vedske astrologije istog autora, sada i na srpskom jeziku.

Knjiga nudi širok spektar popularnih astroloških tehnika i alata, uključujući Badak, Gatak čakru, Hora lagnu, Savatobadra čakru, Kalpadruma jogu, Pančamahapuruša joge, Nadiamša, poglavlja ne temu dugovečnosti i brojna druga.

Obim: 373 strana

Cena: 15 evra + poštarina (kod naručivanja putem mejla branka@srigaruda.com. Iste će biti poslate poštom na Vašu adresu ili ih možete preuzeti na adresi u N. Sadu);

Ili porudžbinom putem neke od brojnih on-line prodavnica (Amazon.co.uk, TheBookDepository i dr.), cena može varirati u zavisnosti od distributera.

Spread the love
Novo Ramino izdanje u prodaji!!!

Novo Ramino izdanje u prodaji!!!

O KNJIZI
Mahariši Đaimini je na osnovu učenja Parašare (BPHS) savetovao upotrebu određenih osnovnih daša. Od njih je najpoznatija i najraznovrsnija Narajana daša, poznata i kao padakrama daša. Ovo je prva knjiga ikad napisana o Narajana daši, a u njoj autor objašnjava osnovne principe Vedske astrologije, počevši od koncepata koji povezuju duhovnu osnovu Đotiša i Hinduizma,uključujući argalu, aruda padu, čara karake, snage znakova, itd. Metodologija računanja trajanja daša i njihovog redosleda praćena je detaljima u vezi sa procenom rezultata na mnogobrojnim primerima. Varga Narajana daša, tj. primena raši daša u podelnim čartovima, objašnjena je na primerima za svaki podelni čart.

Za dobrobit onih koji praktikuju astrologiju u knjizi se nalaze i dva priloga na temu pačakadi sambande i gatak rašija.

Narajana daša je najbolja daša u Vedskoj astrologiji – Pt. Sanđaj Rath

Knjigu možete poručiti putem e-maila: branka@srigaruda.com, Cena: 12 evra + postarina.

Spread the love
Vimšotari i Udu daše, Pt. Sanđaj Ratha

Vimšotari i Udu daše, Pt. Sanđaj Ratha

“Brihat Parašara Hora Šastra nosi u sebi misaonu dubinu o kojoj se do sada nije ni govorilo niti pisalo, i ova knjiga je nastala kao pokušaj da se objasne određeni delovi pomenutog Đotis klasika, ili bar oni delovi koji se odnose na daše. Iako naizgled jednostavna, Vimšotari daša je jedno od najvećih otkrovenja Brihat Parašara Hora Šastre. Ova knjiga zalazi u kompleksnost Vimšotari, ali i drugih planetarnih daša zasnovanih na nakšatrama (tzv. Udu daše), da bi se objasnio njihov značaj i primena.”, Pt. Sanđaj Rath

(more…)

Spread the love
Knjiga: Osnove Vedske astrologije – Vreme događaja

Knjiga: Osnove Vedske astrologije – Vreme događaja

Covacover

Osnove Vedske Astrologije ili skraćeno KOVA (u originalu: Crux of Vedic Astrology) jedna je od najpopularnijih knjiga novijeg doba na temu Vedske astrologije ili Đotiša. Mnogi ove delo Pt. Sanđaja Ratha (http://srath.com/)  zovu i modernim đotiš klasikom na kojeg se danas svi pozivaju. Ova knjiga postavlja osnove za studije Vedske astrologije, dok je istovremeno nepresušna astrološkim prinicipima dobrodošlim za sve nivoe đotiš studija (416 str).

Ako poručujete iz Srbije, pišite na emejl: branka@srigaruda.com,
Cena: 15 evra + poštarina

Ako živite van Srbije, preporučijemo porudžbine putem neke od brojnih internet knjižara (http://www.amazon.co.uk, http://www.bookdepository.com, www.saxo.com, www.ebay.com i dr.) – cena zavisi od distributera!!

Spread the love

Odlomak iz knjige “Osnove Vedske astrologije” Pt. Sanđaj Ratha

IV poglavlje – Ascedent

Uvod
Ascendent pokazuje fizičko telo, ten, pojavu, glavu, inteligenciju, snagu i energiju, i predstavlja osobu u svim podelnim kartama, naročito u Navamši (D-9 čartu). Satjačarja ovom dodaje da slavu i reputaciju, kao i uspeh i status, treba proceniti u odnosu na ascendent. Ascendent predstavlja bitak, jastvo. Lagnu, arudha lagnu i varnada lagnu treba ispitati nezavisno. Snage ovih ascendenata, karake Sunce i čara atmakarake (privremenog signifikatora duše), od vitalne su važnosti za čart. Ako Sunce ima neometenu argalu na Lagnu, ili ako ometa papa argalu, doneće osobi status i slavu. Ako je vladar lagne u konjukciji sa Suncem ili ga aspektuje (čak i raši drištijem) to obećava dobre moralne vrednosti, kao i dobro i veselo raspoloženje. Slično tome, atmakaraka (čara) sa neometenom argalom na lagnu ili ometenom papa argalom, daje dobro zdravlje i blagosloven život. Umesto toga, ako je atmakaraka loše smeštena ili opstruirana, horoskop je oštećen. Na isti način treba gledati pozicije Sunca i čara atmakarake u odnosu na aruda lagnu, kako bi se odredili status i pozicija osobe. Slična procena od varnada lagne pokazuje poziciju osobe unutar zajednice. Međutim, varnada lagna igra važnu ulogu i u domenima zdravlja i smrti. (more…)

Spread the love