fbpx
Select Page
Planetarna prijateljstva

Planetarna prijateljstva

Planetarna prijateljstva

Par uvodnih reči na temu šta su to planetarna prijateljstva, zašto je ovo znanje bitno i kako se primenjuje u analizi horoskopa.

Đotiš klasik Maharišija Parašare, ili najveći kompendijum znanja iz oblasti Vedske astrologije, Brihat Parašara Hora Šastra, posvetio je jedanaest šloka ovoj temi u poglavlju pod imenom Planetarne karakteristike i opisi. Ove šloke bave se pitanjima egzaltacije i debilitacije planeta; njihovog multrikona znaka, prirodna (Naisargika) i privremena (Tatkalika) prijateljstva kao i krajnji odnos planeta u individualnom horoskipu na osnovu istih.

Zašto je ovo bitno? Ovo znanje nam daje odgovore na pitanja kakva je avasta (ili stanje) određene grahe, kvalitet i kvantitet plodova ili rezultata date planete; prirodu konjukcija i drugih planetarnih joga, a možemo reći i da je sami temelj za dalje razumevanje horoskopa.

Egzaltacija & Debilitacija graha

Šloke 49 i 50 Brihat Parašara Hora Šastra (BPHŠ) definišu egzaltaciju i debilitaciju za sve planete brojano od Sunca do Saturna.

Parašara jasno navodi da je Surja egzaltirana u Mešu; Ćandra u Vrišabu, Mangal u Makaru, Buda u Kanji, Guru u Karku, Šukra u Minu i Šani u Tuli.

On dalje navodi stepen najveće egzaltacija za svaku od graha pa je tako Surja na najvišem stepenu egaltacije na 10° Meša; Mesec na 3° Vrišaba, Mars na 28° Makara, Budha na 15° Kanje, Guru na 5°  Karka, Šukra na 27° Mina i Saturn na 20° Tule.

I konačno u istoj šloki daje na znanje da je znak debilitacije za svaku od planeta u suprotnom znaku od znaka egzaltacije.

Tabelarni prikaz egzaltacija i debilitacije planeta

Planeta Surja Ćandra Mangal Budha Guru Šukra Šani
Znak egzaltacije Meša Vrišaba Makara Kanja Karka Mina Tula
Najviši st. egzaltacije 10 3 28 15 5 27 20
Znak debilitacije Tula Vrišćika Karka Mina Makara Kanja Meša
Najviši st.  debilitacije 10 3 28 15 5 27 20

Šta znači egzaltacija ili debilitacija planete?

– egzaltacija ili uča (ucca) na sanskritu znači izdignut, izvišen, hvaljen ili glasan, znači i superlativ ili izdignut, na gore ili nebeski.

– u Đotišu se odnosi na planetu koja se nalazi u egzaltaciji ili na samom vrhuncu, u blaženstvu ili na planetu koja je postigla svoj najveći nivo. Zbog toga u Đotišu kažemo da je (1) egzaltirana ili uča planeta poput Višnua ili samog Boga kao i da (2) egzaltirana planeta operiše  na tatva nivou tj. da ona više nije obična planeta već da ima status devate.

– U prediktivne svrhe, egzaltirana planeta je planeta u blaženstvu i uzimamo ceo znak za njenu egzaltaciju dok je stepen naveden u BPHŠ zapravo njen pik ili najviši stepen egzaltacije.

–             Debilitacija ili nicca znači pad, na najnižem stanju, posrnuo, na samom dnu i lišen svega (sredstava), mizeran

–             U đotišu debilitirana planeta pokazuje nekog ili nešto na samom dnu, bez sredstava, siromaštvo, u mizernoj situaciji ili pak skrušenu osobu.

–             U prediktivne svrhe, debilitirana planeta kao vladar lagne pokazuje osobu niskih ideala ili osobu rođenu u skromnim okolnostima; ukoliko je data planeta vladar Upapade dati partner može biti siromašan ili pak nemotivisan; Atmakaraka planeta u debilitaciji u Raši čartu može pokazati veliku poniznost koja iz duhovnog ugla može biti blagoslov!

– om tat sat –

Spread the love
Kemadruma joga

Kemadruma joga

Definicija Kemadruma joge

Kemadruma joga pripada grupi veoma bitnih planetarnih kombinacija, nezaobilaznih u analizi horoskopa.

Definicija: Kemadruma joga je formirana kada su dvanaesta i druga kuća od Meseca /Ćandre bez planeta, dakle sa obe strane Meseca imamo prazne kuće (ne uzimajući u obzir čvorove, Rahua i Ketua).

Rezultat: Ako osoba ima formiranu Kemadruma jogu, Đotiš klasici navode sledeće rezultate: osoba će biti zapuštena, tužna, siromašna, može biti zavisna od pomoći drugih (ili izdržavana od strane drugih), lopuža ili prevarant.

Kemadruma joga u praksi pokazuje sledeće:

Dvanaesta kuća od Meseca u kontekstu socijalne interakcije pokazuje porodicu, bilo primarnu porodicu ili porodicu koji stičemo ulaskom u brak/vezu. Kada je 12. kuća od Meseca prazna tada osoba nije motivisana od strane porodice/partnera.

Druga kuća od Meseca pokazuje bogastvo i u kontekstu socijalne interakcije pokazuje prijatelje ili kolege. Kada je druga kuća od Meseca prazna osobu je teško podmiti novcem ili bogastvom.

Kada su obe kuće od Meseca prazne ovo može pokazati ili duhovnu osobu (ukoliko to potvrđuje ostatak horoskopa), ili osobu koju je izuzetno teško motivisati u životu.
U tom slučaju planete u: (1) kendra kućama od Meseca, ili u (2) kendra kućama od Lagne mogu potaći interesovanje/motivaciju.

Ukoliko obe kuće od Ćandre imaju planete, osoba dobija motivaciju kako od porodice tako i od kolega/finansija, ili drugim rečima, osoba doživljava pritisak koji dalje deluje kao motivacija.

Ako sada pročitamo efekte Kemadruma joge na osnovu klasičnih tekstova, možeme videti da je Kemadruma joga u osnovi manjak motivacije za učestvovanje u društvu zarad porodice/partnera ili zarade. Osobu u tom slučaju treba usmeriti na planete koje se nalaze u Kendra kućama od Meseca ili od Lagne i dati savet u skladu sa tim.

– om tat sat –

Spread the love
Gune – Značenje i astrološka interpretacija

Gune – Značenje i astrološka interpretacija

Guna – značenje

Reč GUNA u prevodu znači kvalitet i nosi sa sobom različite indikacija u zavisnosti od konteksta u kom se koristi. U hindu filozolfiji, guna predstavlja tri tendencije unutar manifestovane prirode (ili prakriti). GUNA se prevodi i kao karakteristika ili odlika sve (stvorene ili manifestovane) materije, njen esencijalni kvalitet.

***U horoskopu, guna osobe se gleda iz dvanaeste kuće!

Bhagavad Gita o Gunama

U Bhagavad Gita stoji da je iz satve rođeno znanje, iz rađasa želje a iz tamasa neznanje!

Imajući na umu da telo ide tamo gde ga um vodi, postaju daleko jasnije izreke da je znanje poput svetla u životu, svetla koje nam obasjava put, pokazuje pravac i koje nam pomaže izbeći bolna iskustva. Primarne satva planete su Sunce (izvor svetla i života) i Mesec (koje reflektuje svetlo Sunca i sija u mraku) koje često zovemo i svetleća tela. Preostaje Jupiter kao satva graha. Jupiter je signifikator Boga u čartu, znanja i svih blagoslova.

Najveći broj astroloških konsultacija danas motivisano je rađasom i izražava se kroz želje. Dve rađas planete su Merkur i Venera čime pokrivaju najučestalija pitanja i to su: posao, karijera i finansije – signifikator Merkur;  i partnerski odnosi i brak, generalno odnosi sa drugima – signifikator Venera. 

I konačno, ne kažu bez razloga da je neznanje uzrok svih boljki. Neznanje je manifestacija tamas gune. Planete koje su dominantno tamas guna su malefici. Mars zbog svoje vatrene prirode tj. Agni tatve, Mars predstavlja ljutnju i bes koji odnose zdrav razum i dobru procenu za koje je signifikator Jupiter (bes uništava znanje). Saturn (je planeta patnje, njegov primarni cilj jeste da osigura da živimo dovoljno dugo kako bi iskusili efekte svih karmi). Čvorovi Rahu i Ketu (kao dve tačke eklipse Meseca).

Gune planeta:

Satva guna: Sunce, Mesec i Jupiter
Rađas guna: Merkur i Venera
Tamas guna: Mars, Saturn, Rahu i Ketu

Odlike guna:

Satva guna nosi kvalitet balansa, dobrote, mira, plemenitosti i harmonije;

Rađas guna nosi kvalitet strasti, delovanja, kretanje i nemir, pun želja i htenja, egoizam;

Tamas guna pokazuje kvalitete nečistoće, neznanja, negativnosti, tromosti i inercije, apatije, nasilja i nereda.

Pandit Sanđaj Rath u svojoj knjizi Zbirka radova u Vedskoj astrologiji navodi:

“Guna je stanje bivanja tela, ili elementa sastavljenog od osnovnih oblika postojanja. U pitanju je mera energije, kao i priroda kretanja. Ukoliko je kretanje balansirano, onda se ono može nastaviti bez otpora na neograničeno vreme, poput vekovne rotacije planeta oko Sunca. Ovakva tela poseduju Satva gunu, ili kvalitet dobrote, u velikoj meri koja čini da se ovo savršeno kretanje nastavlja kroz dug vremenski period. Upravo iz ovog razloga Parašara podučava da planete poseduju dobrotu koja je uzrokovala to da upravo one predstavljaju Dasavatara (deset oblika Višnua – Održavalac, ili otelotvorenje Dobrote). Druga tela imaju tendenciju ubrzavanja kada imaju višak energije,  i potom usporavanja zbog potrošene energije sve dok ne dođu do potpunog mirovanja. Proces neravnomernog kretanja se zove Rađas guna i znak je života (Brahma – Stvaralac). Tačka u kojoj planete dođu u stanje mirovanja i postanu nepokretne  zove se Tamas guna i stanje je nalik smrti (Šiva – Uništitelj).

Iz heliocentrične tačke gledišta, planete poseduju Satva gunu, ali se ovo menja ako posmatramo iz geocentrične tačke gledišta,  odakle nalazimo da planete ubrzavaju, usporavaju i dolaze u stanje mirovanja.” – knjiga Zbirka radova u Vedskoj astrologiji autora Sanđaj Ratha sada je prevedena i na srpski jezik.

om tat sat

Spread the love
NAISARGIKA DAŠA|SMENA PERIODA

NAISARGIKA DAŠA|SMENA PERIODA

Najveći čovek uvek ostaje dete – Gete

Pojam daša ili perioda u Vedskoj astrologiji jedan je od glavnih alata u tumačenju horoskopa, ipak za razliku od ostalih daša, Naisargika daša je univerzalno primenjiva. Naisargika znači prirodna, daša znači period i naisargika daša se odnosi na prirodnu smenu perioda tokom životnog veka.
U ovoj šemi perioda, svakoj od planeta (isključujući čvorove, Rahua i Ketua, koji nemaju fizičku telo) je dodeljen određeni broj godina ili vremenski period.

(more…)

Spread the love
Kala Amrita & Kala Sarpa joga

Kala Amrita & Kala Sarpa joga

om hrim gam hrim mahaganeshaya namah swaha

Kala Amrita & Kala Sarpa joge se veoma učestalo svrstavaju u grupu Nabhasa joga, navedenih u Brihat Parašara Hora Šastri (BPHS), iako njihov izvor u đotiš klasicima nije potvrđen. Ova joga kao i ostale Nabasa joge imaju veoma veliki upliv na kompletan čart, i smatraju se jednom od težih planetarnih kombinacija u kundaliju.
Spread the love
|Pančang|Kvalitet vremena

|Pančang|Kvalitet vremena

Pančang je jedna od veoma moćnih alatki u đotišu i odnosi se na pet (panča), elemenata (anga) ili udova, koji ukazuju na kvalitet vremena tokom kog je osoba rođena.

Svaki od datih pet elemenata odgovara jednoj od pet tatvi ili elemenata u prirodi i to su: agni (vatra), đala (voda), vaju (vazduh), akaš (etar) i pritivi (zemlja).

Datim elementima vlada jedna od graha koja odgovara datom elementu (izuzimajući Sunce i Mesec kao svetlosna tela; kao i Rahua i Ketua kao čvorove bez materijalne egzistencije).

  1. Vara ili dan rođenja – agni ili Mars;
  2. Tithi ili lunarni dan rođenja – đala ili Šukra;
  3. Nakšatra – vaju ili Saturn;
  4. Joga – akaš ili Jupiter i
  5. Karana – pritivi ili Merkur.   Svaki od navedenih pet nosi sa sobom višestruko značenje i primenu u analizi horoskopa.

(more…)

Spread the love