The Sun in the First house

॥ भृगु सूत्रम्॥ || bhṛgu sūtram || अथ तन्वादिद्वादशभावस्थितरविफलमाह atha tanvādidvādaśabhāvasthitaraviphalamāha atha now; tanva part of the body; adi and other; dvādaśabhāva twelve bhavas or houses; sthita standing, being placed in; ravi Ravi, the Sun; phala fruit,...
Horoscope of Tony Robbins

Horoscope of Tony Robbins

The quality of your life is the quality of your relationships – Tony Robbins Tony Robbins is a well known ENTREPRENEUR, AUTHOR & PEAK PERFORMANCE STRATEGIST. In his own words, he is a man on a mission to help awaken the full potential in others, or what he...

Magazin Jyotish Digest – januarsko izdanje

Jyotish Digest-released 1st January 2015- in a new, more compact size. 1. Horoscope of Baba Sri Chand- Sat Siri Khalsa 2. Mangalika Dosa- Sanjay Rath 3. Unified Naksatra Dasa Approach- Narasimha Rao 4. Maha Mrtyunjaya Mantra- Sanjay Rath Vedic Astrologer 5. Three Lost...
Srećna Nova godina

Srećna Nova godina

MOTIVACIJA je ideja koja u osnovi ima logiku i koju sprovodimo bez osvrta na prepreke, INSPIRACIJA je kada ideja obuzme nas!
Novo Ramino izdanje u prodaji!!!

Novo Ramino izdanje u prodaji!!!

O KNJIZI Mahariši Đaimini je na osnovu učenja Parašare (BPHS) savetovao upotrebu određenih osnovnih daša. Od njih je najpoznatija i najraznovrsnija Narajana daša, poznata i kao padakrama daša. Ovo je prva knjiga ikad napisana o Narajana daši, a u njoj autor objašnjava...
Vimšotari i Udu daše, Pt. Sanđaj Ratha

Vimšotari i Udu daše, Pt. Sanđaj Ratha

“Brihat Parašara Hora Šastra nosi u sebi misaonu dubinu o kojoj se do sada nije ni govorilo niti pisalo, i ova knjiga je nastala kao pokušaj da se objasne određeni delovi pomenutog Đotis klasika, ili bar oni delovi koji se odnose na daše. Iako naizgled...