Knjige iz Vedske astrologije/Đotiša

Knjige iz Vedske astrologije/Đotiša

Poštovani ljubitelji Vedske astrologije, U prodaji su četiri knjige na srpskom jeziku autora Sanđaj Ratha: Osnove Vedske astrologije – Vreme događaja (cena: 15 evra) Narajana Daša (cena: 12 evra) Vimšotari daša (cena 12 evra) Zbirka radova u Vedskoj astrologiji...
Novo Ramino izdanje u prodaji!!!

Novo Ramino izdanje u prodaji!!!

O KNJIZI Mahariši Đaimini je na osnovu učenja Parašare (BPHS) savetovao upotrebu određenih osnovnih daša. Od njih je najpoznatija i najraznovrsnija Narajana daša, poznata i kao padakrama daša. Ovo je prva knjiga ikad napisana o Narajana daši, a u njoj autor objašnjava...
Vimšotari i Udu daše, Pt. Sanđaj Ratha

Vimšotari i Udu daše, Pt. Sanđaj Ratha

“Brihat Parašara Hora Šastra nosi u sebi misaonu dubinu o kojoj se do sada nije ni govorilo niti pisalo, i ova knjiga je nastala kao pokušaj da se objasne određeni delovi pomenutog Đotis klasika, ili bar oni delovi koji se odnose na daše. Iako naizgled...
Osnove Vedske astrologije – Vreme događaja

Osnove Vedske astrologije – Vreme događaja

Osnove Vedske Astrologije ili skraćeno KOVA (u originalu: Crux of Vedic Astrology) jedna je od najpopularnijih knjiga novijeg doba na temu Vedske astrologije ili Đotiša. Mnogi ove delo Pt. Sanđaja Ratha (http://srath.com/) zovu i modernim đotiš klasikom na kojeg se...