Branka

Znaci i njihovi simboli

Svaki znak/raši ima i svoj simbol. Ovi simboli nisu samo kreacija uma. Jezikom rišija (praotaca, predaka) simbole možemo posmatrati i kao karaku ili onog koji obavlja određenu radnju. Zbog toga simbol svakog znaka ujedno pokazuje i karakteristike i prirodu znaka. Na primer, za znak Ovna/Meša koristimo simbol ovna koji pokazuje prodornost, usmerenost ka napred, prednjačenje, …

Znaci i njihovi simboli Read More »

Spread the love

Maraka houses: Killers

This is a part of the article series on the topic of the Bhava classification, and it is an excerpt from the third chapter named Bhava: The houses of Visti Larsen’s book Jyotisha Fundamentals – My Master’s words (this book is now available as E-book on all Amazon platforms). Two houses attain the special ability to take us away …

Maraka houses: Killers Read More »

Spread the love