Sunce u prvoj kući (Lagna, Ascedent)

Ako se Sunce nalazi na Lagni ili Ascedentu, osoba će uživati dobro zdravlje. Osoba će imati Pita konstituciju i patiće od bolesti očiju. Biće mudar i lepih manira. Patiće od želudačne kiseline. Može biti budalast i bez potomstva. Biće izuzetno inteligentan, neće puno pričati i biće sklon lutanju. Biće srećan. Ako se Sunce nalazi u svom znaku (Lavu) ili u znaku egzaltacije (Ovan) osoba će biti poznata. Ako ovako postavljeno Sunce prima aspekte benefik planeta, osoba će postati izuzetno učena. Ako se Sunce nalazi u znaku debilitacije (Vaga) osoba će biti dostojanstvena, ipak, u datom slučaju osoba neće imati znanje i može oslepeti. Ovi nepovoljni rezultati će izostati u slučaju aspekta benefik planeta.

Ako se Sunce nalazi u svom znaku (Lavu) u Raši ili Navamša čartu, osoba može posedovati zemlju. Ako je Sunce u Raku, osoba će biti učena, ali će patiti od čireva na telu. Ako je Sunce u znaku Jarca, osoba će patiti od srčanih bolesti. Ako je Sunce u Ribama, osoba će služiti ženu. Ako je Sunce u Devici, osoba će imati samo žensku decu, ostaće bez žene i biće nezahvalan. Osoba će uživati dobro zdravlje ukoliko je Sunce u Lavu ali ukoliko je povezan sa malefik planetama, ili ako se nalazi u znaku neprijatelja ili znaku debilitacije, osoba će bolovati od snažne temperature u trećoj godini života. Ovako nepovoljni rezultati se neće osetiti ukoliko Sunce prima aspekte benefik planeta.

Spread the love

Preuzmite besplatno poglavlje!


Preuzmite poglavlje knjige tako što ćete uneti Vaše podatke u naznačena polja. 

Truths about the sun signs

Grab a sample!

Subscribe to receive a free sample chapter of the Book!