Jupiter in the Seventh house

लग्नात्सप्तमे गुरुफलम् lagnātsaptame guruphalam lagnād Lagna or Ascendant, saptame seventh, guruphalam fruits or results of the Jupiter Translation: The results of the Jupiter in the seventh house.   विद्याधनेशः बहुलाभप्रदः चिन्ताधिकः विद्यवान् पातिव्रत्यभक्तियुतकलत्रः॥ ३५॥ भावाधिपे बलहीने राहुकेतुशनिकुजयुते पापवीक्षणाद्वकलत्रान्तरम्॥ ३६॥ शुभयुते उच्चस्वक्षेत्रे एकदारवान् कलत्रद्वारा बहुवित्तवान् सुखी चतुस्त्रिम्शद्वर्षे प्रतिष्ठासिद्धिः॥ ३७॥   vidyādhaneśaḥ bahulābhapradaḥ cintādhikaḥ vidyavān pātivratyabhaktiyutakalatraḥ || …

Jupiter in the Seventh house Read More »

Spread the love