fifth house

Rahu or Ketu in the Fifth house

लग्नात्पंचमे राहुकेत्वोः फलम् lagnātpaṁcame rāhuketvoḥ phalam lagnād Lagna or Ascendant, paṁcame fifth, rāhuketvo phalam fruits or results of the Rahu or Ketu Translation: The results of the Rahu or Ketu in the fifth house.

Spread the love

Saturn in the Fifth house

लग्नात्पंचमे शनिफलम् lagnātpaṁcame śaniphalam lagnād Lagna or Ascendant, paṁcame fifth, śaniphalam fruits or results of the Saturn Translation: The results of the Saturn in the fifth house.   पुत्रहीनः अतिदरिद्री दुर्वृत्तः दत्तपुत्री॥ २२॥ स्वक्षेत्रे स्त्रीप्रजासिद्धिः॥ २३॥ गुरुदृष्टे स्त्रीद्वयम्॥ २४॥ तत्र प्रथमापुत्रा द्वितीया पुत्रवती॥ २५॥ बलयुते मन्दे स्त्रीभिर्युक्तः॥ २६॥   putrahīnaḥ atidaridrī durvṛttaḥ dattaputrī || 22|| …

Saturn in the Fifth house Read More »

Spread the love

Venus in the Fifth house

  लग्नात्पंचमे भृगुफलम् lagnātpaṁcame bhṛguphalam lagnād Lagna or Ascendant, paṁcame fifth, bhṛguphalam fruits or results of the Venus Translation: The results of the Venus in the fifth house.

Spread the love

Jupiter in the Fifth house

लग्नात्पंचमे गुरुफलम् lagnātpaṁcame guruphalam lagnād Lagna or Ascendant, paṁcame fifth, guruphalam fruits or results of the Jupiter Translation: The results of the Jupiter in the fifth house.   बुद्धिचातुर्यवान् विशालेक्षणः वाग्मी प्रतापी अन्नदानप्रियः कुलप्रियः अष्टादशवर्षे राजद्वारेण सेनाधिपत्य योगः॥ २४॥ पुत्रसमृद्धिः॥ २५॥ भावाधिपे बलयुते पापक्षेत्रे अरिनीचगे पुत्रनाशः॥ २६॥ एकपुत्रवान्॥ २७॥ धनवान्॥ २८॥ राजद्वारे राजमूलेन धनव्ययः॥ २९॥ …

Jupiter in the Fifth house Read More »

Spread the love

Mercury in the Fifth house

लग्नात्पंचमे बुधफलम् lagnātpaṁcame budhaphalam lagnād Lagna or Ascendant, paṁcame fifth, budhaphalam fruits or results of the Mercury Translation: The results of the Mercury in the fifth house.   मातुलगण्डःमात्रदिसौख्यंपुत्र विघ्नमेधवी मधुरभाषी बुद्धिमान्॥ ३८॥ भावाधिपे पापयुते बलहीने पुत्रनाशः॥ ३९॥ अपुत्र दत्तपुत्रप्राप्तिः पापकर्मी मंत्रवादी॥ ४०॥   mātulagaṇḍaḥmātradisaukhyaṁputra vighnamedhavī madhurabhāṣī buddhimān || 38|| bhāvādhipe pāpayute balahīne putranāśaḥ || …

Mercury in the Fifth house Read More »

Spread the love

Preuzmite besplatno poglavlje!


Preuzmite poglavlje knjige tako što ćete uneti Vaše podatke u naznačena polja. 

Truths about the sun signs

Grab a sample!

Subscribe to receive a free sample chapter of the Book!