Najveći čovek uvek ostaje dete – Gete

Pojam daša ili perioda u Vedskoj astrologiji jedan je od glavnih alata u tumačenju horoskopa, ipak za razliku od ostalih daša, Naisargika daša je univerzalno primenjiva. Naisargika znači prirodna, daša znači period i naisargika daša se odnosi na prirodnu smenu periodu u životu čoveka.
U ovoj šemi perioda, svakoj od planeta (isključujući čvorove koji nemaju fizičku egzistenciju, Rahua i Ketua) je dodeljen određeni broj godina ili vremenski period.

1. Mesec (0 do 1): Mesec upravlja periodom od rođenja deteta do njegove prve godine. Ovo je period kada Majka (signifikator Mesec) ima glavnu ulogu u životu novorođenčeta kao i period fizičke vezanosti bebe za majku i majčino mleko (signifikator Mesec), period nege i razvoja čula. Veruje se da je tokom prve godine života veza majke i bebe, ranije fizička u vidu pupčane vrpce, zamenjena nevidljivom vrpcom koja se manifestuje spontanim nadolaženjem mleka kod majke pri pomisli na bebu, nove majke imaju ‘šesto čulo’ za svoju novorođenčad, koja sa druge strane, zadovoljavaju sve svoje potrebe kroz majčino prisustvo. Ovim postaje jasno i zašto je očeva uloga u toku prve godine života novorođenčeta prirodno sekundarna u odnosu na majku.

2. Mars (1 do 3): Mars upravlja periodom koji je u dečijoj psihologiji poznat kao ‘terrible two’s’ ili period detetove druge i treće godine. Ovo je period kada se deca prirodno odvajaju od majke i ulaze u period intenzivnog neurološkog razvoja (signifikator Mars) kao individue. Ovaj period je praćen naglim temperamentom i neretkim ispadima besa, histerije ili vriske (Mars); period istraživanja sveta oko sebe koji podrazumeva i eksperimente sa predmetima oko sebe (te je dobar period da preuredite svoj životni prostor i podignete lomljive predmete na neku višu policu ) ili sa samim sobom (skakanje, padanje, hodanje po ivicama i sl.). Za roditelje je bitno da imaju svest da je ovo prirodna faza detetovog razvoja koju kao takvu treba i prihvatiti, ukoliko dođe do suzbijanja ovih potreba, Mars postaje nepovoljan u horoskopu deteta i manifestuje se u vidu bunta, zatomljenog besa ili tendencija ka pasivno agresivnom ponašanju. U svakom slučaju, ova eksperimentalna faza je ključna za neurološki razvoj deteta.

3. Merkur (3-12): Merkur kao planeta učenja, govora i komunikacije upravlja periodom od treće godine do ulaska u pubertet, te kada u astrologiji pravimo referencu za Merkura kao signifikator za dete, mislimo na ovaj vremenski period. Merkurov period je period kada dete razvija verbalne veštine te je otuda ovo i idealno vreme za uvođenje stranih jezika; ovo je period kada se javlja svest o prijateljima i društvenim igrama te deca upravo tada postaju svesna da se neko drugi igra pored njih i sklapaju prva prijateljstva; Merkur je planeta koja upravlja pritivi tatvom ili elementom zemlje te su fizičke aktivnosti izuzetno bitne i ovo je idealno vreme da dete uvedete u svet gimnastike, joge ili drugih organizovanih fizičkih aktivnosti (za razliku od Marsovog perioda kada su fizičke aktivnosti bile primarno impulsivne, u Merkurovom period deca rado primaju i spremna su za verbalne instrukcije). I konačno, ovo je period ulaska u sistem školovanja i učenja o svetu oko nas kada roditelji ostaju zatečeni pred kišom pitanja malih radoznalaca.

4. Venera (12-32): Venerin prirodni period predstavlja životnu dob koju obeležavaju buđenje seksualnosti, svesti o suprotnom polu i generalno veliki broj želja (za ulepšavanjem, komforom, putovanjima – signifikator Venera). Ovo je prelaz iz perioda kada su prijatelji najbitniji na period svesti o suprotnom polu. Ovde se prirodno javljaju i prva ozbiljnija partnerstva te je želja za brakom tokom ovog perioda prirodno najsnažnija a život generalno vođen željama, rađas gunom, i nemirom koji rađas nosi sa sobom.

5. Jupiter (32 – 50) je period kada živimo naš pun potencijal (Jupiter je signifikator za mozak ‘medha’) ili period primene svega naučenog; primarni focus postaje stabilnost kroz porodicu (podizanje dece), profesiju ili druga lična postignuća.

6. Sunce (50 – 70) je period materijalnog vrhunca i period kada se osoba sprema predati nasleđe svojim potomcima ili sledbenicima (Sunce – raspodela sredstava), završavanje radnog odnosa kao i penzionisanje. Na prelasku u novi period osoba završava svoje dužnosti prema porodici i društvu te mesto glave familije predaje sledećoj generaciji. U Vedskoj kulturi ovo je period priprema za duhovnu životnu fazu ili sanijasa ašram.

7. Saturn (70+ ) upravlja poslednjom dašom i tako postaje signifikator za starenje, bolesti i smrt. Vaju element (element vazduha) postaje primaran kod svih kalkulacija za dugovečnost dok vata doša (u ajurvedi) dominira. Tako starije osobe neretko imaju vata poremećaje poput bolova u zglobovima, treba im jako malo sna i primetni su i prvi znaci fizičke oronulosti. Za razliku od Jupiterove daše kada smo na vrhuncu svojih potencijala, Saturn kao tamas graha i Jupiterov neprijatelj, počinje da oštećuje pamćenje, mentalnu vitalnost kao i otvorenost za nova znanja. Ovo je prirodno period kada duhovnost i putovanje duše postaju prirodna misao dok materijalni posedi gube na značaju.

Prethodno navedene odlike označavaju generalne smernice u toku maha daša perioda unutar Naisargika daše. Ista se dalje deli na pot-periode ili antardaše. Razvojni put je nešto drugačiji za muškarce i žene u kontekstu perioda sazrevanja, vremena nastanka muške i ženske menopauze i sl. i potencijalno su tema nekog sledećeg rada.

OM TAT SAT

Share: