Pančang ili Vedski kalendar se odnosi na pet (panča) udova (anga) ili pet delova kalendara koji ukazuju na kvalitet vremena tokom kog je osoba rođena.

Svaki od datih pet elemenata odgovara jednoj od pet tatvi ili elemenata u prirodi i to su: agni (vatra), đala (voda), vaju (vazduh), akaš (etar) i pritivi (zemlja).

Pomenutim delovima vlada po jedna od graha koja odgovara datom elementu (izuzimajući Sunce i Mesec kao svetlosna tela; kao i Rahua i Ketua kao čvorove bez materijalne egzistencije).

  1. Vara ili dan rođenja – agni ili Mars;
  2. Tithi ili lunarni dan rođenja – đala ili Šukra;
  3. Nakšatra – vaju ili Saturn;
  4. Joga – akaš ili Jupiter i
  5. Karana – pritivi ili Merkur.   Svaki od navedenih pet nosi sa sobom višestruko značenje i primenu u analizi horoskopa.

I. Vara ili dan rođenja

Vara ili dan rođenja je definisan kretanjem Sunca pa je tako vara vezana za agni tatvu ili vatreni element i pokazuje nivo energije sa kojim je osoba došla na ovaj svet. Postoji sedam dana u nedelji i svakim danom vlada jedna od sedam planeta (osim čvorova) i ovaj pojam u Vedskoj astrologiji naziva se vara čakra.  Budući da govorimo o agni tatvi, govorimo i o svim aspektima iste pa tako i o probavnoj vatri koja je od ogromne važnosti za vitalnost i dobro zdravlje osobe ali i uopšte snagu. Da sumiramo, vareš ili vladar dana nosi sa sobom agni tatvu i generalno predstavlja opštu energiju, snagu i vitalnost osobe. Za procenu istog, uzimamo u obzir dva faktora: smeštenost vareša (ili vladara vare) u odnosu na Lagnu i u odnosu na 5. kuću.  Vareša u dustan bhavi je prvi indikator za moguće zdravstvene probleme.

II. Tithi ili lunarni dan

Tithi je definisan u odnosu na ugao Sunca i Meseca u trenutku rođenja kojim se ujedno definiše i koncept kalendarskog meseca. Pa se tako jedan kalendarski mesec sastoji od 30 titija ili lunarnih dana, od toga 15 titija tokom kojih je mesečevo svetlo u porastu i 15 tokom kojih je mesečevo svetlo u opadanju. Faza rasta Meseca naziva se još i Šukla pakša ili svetla polovina; dok se period opadanja naziva još i Krišna pakša ili tamna polovina. Vrhunac šukla pakše jeste pun Mesec ili Purnima, kada Mesec u potpunosti reflektuje Sunčevo svetlo; dok je suprotno tome mlad Mesec, tithi koji se još naziva i Amavasja kad je Mesec mlad ili potpuno pomračen i nema svetlosti u sebi/ne reflektuje svetlo. Vladar titija nosi sa sobom đala element (Šukra) pa tako nosi ogroman značaj kad govorimo o emocijama, emotivnim vezama i partnerstvima. Kvalitet istih se može videti kako u odnosu na sam tithi na koji je osoba rođena (svaki tithi za sebe nosi određeno značenje) tako i u odnosu na vladara tithija (joge u kojima učestvuje).

III. Nakšatra

Nakšatra nosi sa sobom vaju element pokazano planetom Saturn te ima veliki značaj kada govorimo o dugovečnosti osobe (vaju ili vazdušni element tiče se udaha, disanja). Vladar nakšatre biva pažljivo analiziran kod procene dugovečnosti u sklopu ostalih tehnika. Vladar nakšatre jeste planeta koja vlada jednom od 27. nakšatri u kojoj se nalazi Mesec osobe.

IV. Joga

Joga je predstavljena planetom Jupiter i nosilac je akaša tatve. Formira se u odnosu na međusobni odnos Sunca i Meseca. Reč joga sama po sebi znači unija ili jedinstvo i za isto je potrebna akaš tatva kao element koji povezuje sve ostale. Kao takva, ukazuje i na duhovni aspekt osobe i postignuća u datom domenu života.

U pančangu postoji 27. joga te svaka od njih nosi sa sobom i određeno značenja u odnosu na harmoniju između Sunca i Meseca.

V. Karana

Karana je nosioc pritivi tatve i predstavljena je planetom Merkur. Kao takva nosi veliki značaj kod materijalnih postignuća, pre svega u odnosu na karijeru (čija je Merkur glavna karaka ili signifikator) koji su odslikani pritivi tatvom ili prizemnim stvarima. Vladar karane može da ukaže na pravac u kom osoba može da ostvari prihode ili profesiju, ali i sama karana za sebe nosi određenu intrepretaciju. U narednom tekstu ćemo se baviti svakim poglavljem pojedinačno zajedno sa metodama određivanja i interpretacije svakog od navedenih aspekata.

*** Napomena: Pančang je prvi korak u analizi horoskopa!

Om Tat Sat

 

Spread the love

Preuzmite besplatno poglavlje!


Preuzmite poglavlje knjige tako što ćete uneti Vaše podatke u naznačena polja. 

Truths about the sun signs

Grab a sample!

Subscribe to receive a free sample chapter of the Book!