om dakshinamurtiratharom

Marana karaka stan je već dugo vremena goruća tema mnogih astroloških debata. Ubraja se u red gotovo nezaobilaznih prediktivnih tehnika Vedske astrologije. Iako se marana karaka stan (nadalje MKS) odnosi na poziciju graha u pojedinim bhavama, ova tehnika ima nekoliko nivoa primene.
Marana karaka sthan u bukvalnom prevodu znači mesto gde graha umire ili biva usmrćena. Drugim rečima, za svaku grahu postoji bhava u kojoj značenja ili karakatve date grahe bivaju uništena, i smatra se najnepovoljnijom pozicijom za datu grahu.

Marana karaka stan za svaku grahu:

Surja 12. bhava
Ćandra 8. bhava
Mangal 7. bhava
Budha 4. i 7. bhava
Guru 3. bhava
Šukra 6. bhava
Šani 1. bhava
Rahu 9. bhava
Ketu 4. i 2. bhava

Osnovni razlozi za ovako radikalne efeke koje graha u MKS manifestuje, jeste posve suprotna priroda karakatvi grahe i bhave u datom slučaju.

Na primer, Sura je u MKS u 12. bhavi. Surja je izvor svega manifestovan kroz dvanaest aditja, dok je 12. bhava mesto gubitaka, troškova i mesto stalnog davanja. Dvanaesta bhava je izuzetno bitna bhava za pitanje braka i odnosa, ona je koren za utvrđivanje Upapada lagne (arude za brak), gde Ego predstavljen Surijom ne pripada, jer se brak i odnosi baziraju na međusobnom davanju. 12. kuća pripada grupi mokša kuća, karaka planeta je Ketu, i Surija koja predstavlja Ego ili lično Ja se ovde gubi.

Na sličan način je Šukra MKS u 6. bhavi ili bhavi celibata i neprijatelja koja je posve suprotna prirodi Šukre čija osnovna značenja su brak, ljubav i harmonija. Posve suprotno Mangalu koji nosi isti efekat u 7. bhavi za koju je Šukra glavni signifikator. Graha borbe, rata, celibata, glavni vojskovođa (u planetarnom kabinetu), graha parakrame u bhavi braka proizvodi efekte MKS. Osoba će i u braku biti pobornik celibata i neretko može biti uvučena u konflikte.

Šani nosi efekat MKS kada je postavljen na Lagni jer je predstavnik bolesti i tuge postavljen na Lagni koja predstavlja dehu (telo) i vitalnost. Ipak budući da MKS usmrćuje samo grahu ovde dolazimo do prvog iznimka u odnosu na osnovnu postavku principa MKS ili da su malefik planete povoljne za osobu kada su postavljene u ovim bhavama. Ipak ovom treba pristupiti sa dozom opreza, jer ono što se u osnovi dešava jeste slabljenje malefika u ovim pozicijama i umanjenje tamasa u osobi, ali sami proces u toku kog se ova transformacija dešava se neretko oseti kao teško ili neugodno iskustvo. Dakle, govorimo primarno o Šaniju, Mangalu, Rahuu. Veruje se da Šani na lagni donosi jako puno tuge i bolesti ali i da zbog marana karaka sthana tuga umire i ovi ljudi zapravo mogu da podnesu više tuge kao i poteškoća. Osobe sa Saturnom na lagni često budu bolešljive, neretko u ranom detinjstvu, kroz bolesti jača i imunološki sistem što kao krajnji rezultat daje snažnije/otpornije telo.

Po istom principu Mangal u 7. bhavi daje da osoba ima dobro srce; dok Rahu u 9. bhavi može potpuno transformisati osobu u duhovnom pravcu, posebno u čartovima gde Rahu nosi funkciju atmakarake.

Dve grahe oko čijeg MKS neretko nastaje konfuzija i podeljena mišljenja jesu Budha i Ketu. Budha se smatra u MKS kada je postavljen u 4. i 7. bhavi. Ketu je mokša karaka i njegova pozicija u kući novca i finansija je poput smrti za monaha/sanjasija, gde važi izraka „lakše je kamili proći kroz iglene uši nego bogatome u carstvo nebesko“. Na sličan način, Ketuova značenja su u suprotnosti sa komforom četvrte kuće.

Nastavak studije ovog koncepta možete pronaći unutar MAHODARE.
MAHODARA je Membership program za učenike Tradicionalne Vedske astrologije – Đotiša.
Saznajte više OVDE.

Spread the love

Preuzmite besplatno poglavlje!


Preuzmite poglavlje knjige tako što ćete uneti Vaše podatke u naznačena polja. 

Truths about the sun signs

Grab a sample!

Subscribe to receive a free sample chapter of the Book!