Definicija Kemadruma joge

Kemadruma joga pripada grupi veoma bitnih planetarnih kombinacija, nezaobilaznih u analizi horoskopa.

Definicija: Kemadruma joga je formirana kada su dvanaesta i druga kuća od Meseca /Ćandre bez planeta, dakle sa obe strane Meseca imamo prazne kuće (ne uzimajući u obzir čvorove, Rahua i Ketua).

Rezultat: Ako osoba ima formiranu Kemadruma jogu, Đotiš klasici navode sledeće rezultate: osoba će biti zapuštena, tužna, siromašna, može biti zavisna od pomoći drugih (ili izdržavana od strane drugih), lopuža ili prevarant.

Kemadruma joga u praksi pokazuje sledeće:

Dvanaesta kuća od Meseca u kontekstu socijalne interakcije pokazuje porodicu, bilo primarnu porodicu ili porodicu koji stičemo ulaskom u brak/vezu. Kada je 12. kuća od Meseca prazna tada osoba nije motivisana od strane porodice/partnera.

Druga kuća od Meseca pokazuje bogastvo i u kontekstu socijalne interakcije pokazuje prijatelje ili kolege. Kada je druga kuća od Meseca prazna osobu je teško podmiti novcem ili bogastvom.

Kada su obe kuće od Meseca prazne ovo može pokazati ili duhovnu osobu (ukoliko to potvrđuje ostatak horoskopa), ili osobu koju je izuzetno teško motivisati u životu.
U tom slučaju planete u: (1) kendra kućama od Meseca, ili u (2) kendra kućama od Lagne mogu potaći interesovanje/motivaciju.

Ukoliko obe kuće od Ćandre imaju planete, osoba dobija motivaciju kako od porodice tako i od kolega/finansija, ili drugim rečima, osoba doživljava pritisak koji dalje deluje kao motivacija.

Ako sada pročitamo efekte Kemadruma joge na osnovu klasičnih tekstova, možeme videti da je Kemadruma joga u osnovi manjak motivacije za učestvovanje u društvu zarad porodice/partnera ili zarade. Osobu u tom slučaju treba usmeriti na planete koje se nalaze u Kendra kućama od Meseca ili od Lagne i dati savet u skladu sa tim.

– om tat sat –

Spread the love

Preuzmite besplatno poglavlje!


Preuzmite poglavlje knjige tako što ćete uneti Vaše podatke u naznačena polja. 

Truths about the sun signs

Grab a sample!

Subscribe to receive a free sample chapter of the Book!