om hrim gam hrim mahaganeshaya namah swaha

 
Kala Amrita & Kala Sarpa joge pripadaju grupi Nabhasa joga, navedenih u Brihat Parašara Hora Šastri (BPHS). Ova planetarna joga kao i ostale Nabasa joge imaju veoma veliki upliv na kompletan čart, i smatraju se jednom od težih planetarnih kombinacija u kundaliju.
 

Formiranje Kala Amrita & Kala Sarpa joge

Kala Amrita (amrita znači nektar) i Kala Sarpa (sarpa je zmija, demon) su oformljene kada su sve planete smeštene od Rahua ka Ketuu (u slučaju Kala Amrita joge) ili obrnuto, od Ketua ka Rahuu (u slučaju Kala Sarpa joge). Budući da su kontrolišuće planete upravo čvorovi, koji po svojoj prorodi pokazuju dve krajnosti života, efekti ovih joga su krajnosti u životu pokazane čvorom koji upravlja jogom. Data planeta postaje veoma naglašena planeta u čartu, 

Naime, u slučaju Kala Amrita joge, sve grahe se nalaze poredane od Rahua ka Ketuu koji predstavlja Mokša margu i celi čart ide u pravcu duhovnosti, a Ketu postaje veoma bitna planeta u datom čartu. Dok u slučaju Kala Sarpa joge, sve planete se nalaze poredane od Ketua ka Rahuu i celi čart ide u pravcu Bhoga marge ili užitka/ispunjenja želja i posedovanja, a Rahu postaje veoma naglašen u čartu.

Obe kombinacije generalno daju potpunu dominaciju čvorova budući da su sve planete „zarobljene“ i samim tim sve ostale joge mogu ostati na nivou potencijala jer su Sunce i Mesec bespomoćni (čvorovi uzrokuju eklipse nad svetlećim telima) a bez njihove snage ni jedna joga ne može da se aktivira (Sunce) niti da se održi (Mesec). Upravo ovo je jedan od osnovnih razloga zbog čega se ove dve kombinacije u našoj tradiciji smatraju za jednu od ozbiljnih doša u horoskopu koja zahteva remedijalne mere.

Manifestacija joge

Osobe sa datom planetarnom kombinacijom imaju jak osećaj zarobljenosti, ili sindrom kaveza, koji se najviše manifestuju na nivou životnih područja koja odgovaraju osi bhava koje čvorovi u datom čartu zauzimaju. Ovo je samo jedan od načina delovanja. Budući da su kontrolišuće planete Ketu i Rahu, inteligencija osobe koja je prirodno predstavljena Lagnom (ascedentom), biva modifikovana čvorom koji upravlja jogom. Tako osobe koje imaju Kala Amrita jogu mogu biti opsednute spiritualnim postignućima ili životne okolnosti mogu da nateraju osobu da se okrene u datom pravcu. Ovim osobama pitanje “slobode” u svakom smislu postaje esencijalno, uključujući i krajnji vid slobode ili nezavisnosti, tj. mokša. Takodje, u slučaju Kala Sarpa joge, osoba može biti ekstremno materijalno orijentisana a da željeni užitak dobije tek pošto je joga prekinuta, ili da bude bude pod pritiskom okolnostima i prisiljena da se bori za materijalne aspekte života, željna materijalnih stvari.

Osa čvorova

Glavna pitanja koja će ova kombinacija prozvati vidi se iz ose koju čvorovi u datom čartu zauzimaju:

OSA ČVOROVAMANIFESTACIJA
Prva/sedmaReputacija, ime/odnosi I partnerstva
Druga/osmaFinansije, porodica/dugovi I bolesti
Treća/devetaBorbe, agresija/visoko obrazovanje
Četvrta/desetaDom, imovina, sreća/posao I profesija
Peta/jedanaestaDeca, podređeni, oni koji nas podržavaju ili izostanak istih
Šesta/dvanaestaBolesti I oporavak, neprijatelji

Analizom ose koju čvorovi zauzimaju, astrolog dobija biti brz uvid u problematično područije života.

Analiza čartova

U cilju boljeg razumevanja navedenih principa, pogledajmo sledeće čartove:

Primer 1.

– U datom čartu se oformila Kala Amrita joga (sve planete su poredane od Rahua ka Ketuu) sa čvorovima smeštenim na osi treća/deveta kuća. Ova kombinacija sama po sebi obećava spiritualni pravac u životu. Ketu kao vladar ove joge, je u datom čartu istovremeno I vladar lagne, što govori da će inteligencija osobe ići u istom pravcu I biti u skladu sa onim što sama joga pokazuje.

Primenom informacija iz Tabele 1, ova kombinacija može da naglasi probleme u vezi sa sukobima, preprekama, višim obrazovanjem, ocem I sl. U datom čartu Rahu je čara Atmakaraka što nam dovodi fokus na 9. kuću, ili kuću visokog obrazovanja, duhovnosti i Gurua.

Manifestacija joge: Osoba je na samom ulasku u Vimšotari dašu Atmakarake Rahua upoznala svog Gurua (9, bhava), dobila duhovnu inicijacij i nedugo potom donosi odluku (Ketu je vladar lagne) da napusti Univerzitet i potpuno se posveti duhovnosti (efekat Kala Amrita Yoge). Osoba se tek kasnije, i po savetu svog učitelja, vraća na studije i završava fakultet.

Primer 2.

– Čart broj dva takođe ima Kala Amrita joga sa čvorovima postavljenim na osi druga/osma bhava. Joga sama po sebi teži da pokaže duhovna stremljenja u životu, a Ketu postaje dominantna planeta u čartu. Vladar lagne Guru nije umešan u datu kombinaciju te možemo zaključiti da je duhovni pravac u životu usledio usled životnih okolnosti.

Primenom informacija datih u tabeli, osoba može imati problem u vezi sa finansijama, porodicom, dugovima ili bolestima (osa druga/osma bhava). U datom čartu Venera je u konjukciji sa Rahuom u 8. bhavi, i upravo Vimšotari daša Venere prozvala je veoma težak period, pun bolnih transformacija (8. bhava), siromaštvo, i situacija opasnih po život.

U toku Venera maha daše, Jupiter antar (Jupiter je Atmakaraka i vladar Lagne i 4. bhave u čartu), osoba se našla u sred ratnih nemira koji su kao krajni rezultat za osobu imali gubitak doma, brojne smrtne slučajeve u porodici i konačno sama osoba postaje izbeglica i odlazi da živi u drugu zemlju (8. bhava). Ovo poslednje se dešava u naredne dve antardaše Saturna i Merkura, i interesantno je primetiti da su obe planete umešane u planetarni rat i da snažno oslikavaju okolnosti koje su obeležile događaje. Upravo pred kraj Venera maha daše, osoba bira duhovnosti za svoj životni pravac (Ketu, Kala Amrita Yoga).

Primer 3.

– U datom primeru sve planete su poredane od Ketua ka Rahuu I time formiraju Kala Sarpa jogu, koju predvodi Rahu. Ova joga generano pokazuje osobu koja će tražiti materijalna zadovoljstva u životu ili Bhoga margu. Vladar lagne nije umešan i sama joga će se ispoljiti kroz okolnosti i manje kao lični izbor osobe, dok osa čvorova pokazuje na kojim životnim područijima.

Osoba je rođena u imućnoj porodici i imala je veoma komforan život sve do Vimšotari daše Merkura kada je porodica izgubila veći deo imovine. U datom čartu Merkur je u parivartani sa Atmakarakom Venerom i u toku cele Merkurove daše osoba će iskusiti efekte Atmakarake. Ovo je rezultiralo ogromnom ličnom transformacijom osobe (Rahu na lagni, osa prva/sedma bhava), osoba se okrenula duhovnim vrednostima što je rezultiralo i promenom okruženja (pogledati efekte tabelu 1.). Duhovni pravac je pokazan Mesecom u natalnom čartu i Kala Amrita jogom u Navamša čartu, koja se posebno aktivirala dolaskom partnera u život.

Budući da Kala Sarpa joga nije prekinuta (nijedna planeta nije u konjukciji sa čvorovima) efekti joge su se manifestovali tako što je osoba veoma rano bila prinuđena da se bori za materijanu egzistenciju iako su interesovanja bila posve drugačija, a osjećaj kaveza se posebno osetio pri pokušajima da se započne život u inostranstvu (Rahu na Lagni kao vladar šeste kuće). Srećom, osoba je uz odgovarajuće remedijalne mere iskusila prvi izlazak i Kala Sarpa joge.

Remedijalne mere

Shvativši važnost ove joge u čartu i njene efekte, astrolog treba da savetuje lek za ovu došu pre nego što pristupi ostalim aspektima života. Naime, u slučaju da joga nije prekinuta prvi predah koji osoba može osetiti je u godinama prirodnog sazrevanja čvorova tj. 45 i 43, za Ketua i Rahua datim redom. Joga može biti prekinuta ranije ukoliko se benefik planeta nalazi u konjukciji sa jednim od čvorova ili pak na osi lagna/sedma kuća i tada osnovne karakatve date planete mogu da ukažnu na okolnosti/osobe koje daju izlaz iz kaveza. Npr. u slučaju da je Mesec u konjukciji sa Rahuom ili Ketuom, majka ili druge majčinske figure mogu izazvati prekid; Venera i partner ili brak mogu biti izlaz; Guru znači da deca ili dolaskom Gurua u život može biti predznak izlaska iz kaveza. U slučaju da je planeta u jutiju malefik tada se savetuju remedijalna mera na osnovu jačeg između dva učitelja, tj. Venere i Jupitera, u zavisnosti od povoljnosti i povezanosti sa Satja Pita osom, koja je neophodna da bi se uklonila iluzija koju čvorovi kreiraju.

Remedijalne mere i devate za grahe koje se nalaze u konjukciji sa čvorovima:

PLANETA U KONJUKCIJI SA ČVOROMDEVATA
MesecParvati / Gauri
JupiterSambašiva
MerkurVišnu
VeneraLakšmi

Takođe, za benefike u prvoj kući, devata treba da je oblik Višnua dok benefik u sedmoj kući treba se obožava u obliku Šive; ili obožavanje Ganeše u slučaju Kala Amrita, i obožavanje Ćandi u slučaju Kala Sarpa joge[2].

U našoj tradiciji se neretko savetuje obožavanje Mahavidje planete koja daje izlaz iz Kala Amrita/Sarpa joge, ipak, ovakav tip sadane nosi sa sobom određene restrikcije za osobu koja je praktikuje (jedan od prvih zahteva jeste vegetarijanstvo) pa se astrolozima savetuje oprez u davanju ovakvih remedijalnih mera.

Remedijalne mere i efekti:

U čartu broj 2, osoba ima Kala Amrita jogu koja je prekinuta sa Venerom (Venera se nalazi u konjukciji sa Rahuom). Osoba je dobila savet od astrologa da uradi Kamalatmika puđu (mahavidja, Venera) u trajanju od 40 dana. Osoba je nedugo potom upoznala svog sadašnjeg partnera kao prvi znak prekida stega ove joge, i otpočela život u inostranstvu (8. kuća).

Čart broj 3, osoba ima Kala Sarpa jogu koja nije prekinuta i nijedna planeta nema veoma jak uticaj na Satja Pita osu u odnosu na  Lagnu/čvorove. Sledeći izbor se odnosi na Veneru ili Jupitera, i obe planete se u datom čartu nalaze u 10. kući. Partner osobe (7. kućom vlada Jupiter koji je u konjukciji sa Venerom) je dobio savet od astrologa da uradi Tara puđu (mahavidja koja se odnosi na Jupitera) i nedugo pošto se remedijalna mera počela praktikovati, osoba ulazi u brak (7 bhava); biva proglašena učiteljemđotišsa  (karaka Guru, lagna se odnosi na ime, poznatost i sl.) i dobija prvi predah iz kandži čvorova.

Primer 4.

U čartu broj 4 formirana je Kala Sarpa Joga, sa osom čvorova treća/deveta bhava. Jedini benefik koji prekida jogu je Jupiter u konjukciji sa Atmakarakom Rahuom, Marsom i Saturnom. Osoba je dobila savet od učenog astrologa da posveti određeno vreme obožavanju Šive, a potom sledi inicijacija u Tara sadanu (videti tabelu 2.). Već prva remedijalna mera je donela ogromne promene u životu i Šiva je dao svoj blagoslov u vidu duhovnog znanja.

Vremensko određivanje efekata joge

U Vedskoj tradiciji postoje brojne metode za vremensko određivanje efekata koje čart pokazuje. Između ostalog to su različiti sistemi daša, tranziti, progresije i sl.

Kada govorimo o Kala Amriti i Kala Sarpa jogi, progresija Jupitera preko čvorova se pokazala veoma efikasnom u određivanju godine kada ove dve joge počinju da deluju. Budući da su u pitanju doše ili nepovoljne joge, nepovoljan događaj u datoj godini života će pokazati početak delovanja joge (a); osa na kojoj se čvorovi nalaze će pokazati područje života koje je se time aktivira (b); izlazak iz joge se može osetiti u godini kada Jupiter progresijom pređe ceo krug.

Primena prethodno navedenog je vrlo jednostavna. Jupiter prirodno vlada 16-om godinom života, i posmatramo bhavu u kojoj se Jupiter nalazi kao 16-tu godinu. Zatim vršimo progresiju Jupitera po bhavama, jedna godina je jednaka jednoj bhavi, dok ne dođemo do čvora (Rahu/Ketu). Ta godine će pokazati bitan i nepovoljan događaj koji je uveo osobu u ovu intrigantnu jogu.

Čart broj 2, porodica i finansije:

– Pozicija Jupitera u 9. bhavi je polazna tačka ili 16-a godina života osobe, I u 15-oj godini osobe Jupiter je vršio progresiju preko Rahua (jedan znak unazad). Osoba je u svojoj 15-oj godini (a) ostala bez doma i porodica je izgubila svu imovinu (osa druga/osma bhava) (b). Jupiter je progresijom prešao ceo krug u 27-oj godini života (c) kada se može očekivati i potpuni izlaz iz joge. Osoba u svojoj 27-oj godini stupa u brak (Venera) i započinje novi život u inostranstvu (8. kuća).

Čart 1, problem u obrazovanju:

– U datom čartu Jupiter se nalazi u tuli i taj znak pokazuje 16-tu godinu života. Budući da je Ketu u makaru, osoba je u 19-oj godini napravila grešku (Ketu, a) po pitanju obrazovanja (osa treća/deveta, b) zbog čega je kasnije donela odluku da napusti započete studije. Očekivani izlaz iz joge je u 30-oj godini života (c).

Inteligentnom primenom gore navedenih principa u kombinaciji sa osnovnim Đotiš principima, astrolog ima na raspolaganju mnoštvo informacija o efektima joge, vremenskom trajanju i vedskom savetu/remedijalnoj meri adekvatnoj posmatranom čartu.

OM TAT SAT

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Spread the love

Preuzmite besplatno poglavlje!


Preuzmite poglavlje knjige tako što ćete uneti Vaše podatke u naznačena polja. 

Truths about the sun signs

Grab a sample!

Subscribe to receive a free sample chapter of the Book!