Marana Karaka Sthan – MKS

om dakshinamurtiratharom

Marana karaka stan
Marana karaka stan je već dugo vremena goruća tema mnogih astroloških debata. Ubraja se u red gotovo nezaobilaznih prediktivnih tehnika Vedske astrologije. Iako se marana karaka stan (nadalje MKS) odnosi na postavljenost graha u pojedinim bhavama, ova tehnika ima nekoliko nivoa primene.
Marana karaka sthan u bukvalnom prevodu znači mesto gde graha umire ili biva usmrćena. Drugim rečima, za svaku grahu postoji bhava u kojoj značenja ili karakatve date grahe bivaju uništena, i smatra se najnepovoljnijom pozicijom za datu grahu. Continue reading Marana Karaka Sthan – MKS