Sunce u drugoj kući

॥ भृगु सूत्रम्॥ || bhṛgu sūtram || Ako je Sunce u drugoj kući, osoba će imati bolest u predelu usta (lica). Osoba će imati problema od strane države u svojoj dvadeset petoj godini i na račun toga može pretrpeti materijalne gubitke. Ovo se neće dogoditi ukoliko se Sunce nalazi u svom znaku (Lavu) ili u znaku egzaltacije (Ovan). Ukoliko Sunce ima vezu sa malefik planetom, osoba može dobiti bolest očiju, imaće imalo znanja i generalno

The Sun in the second house

॥ भृगु सूत्रम्॥ || bhṛgu sūtram || लग्नाद् द्वितीये रविफलम् lagnād dvitīye raviphalam lagnād Lagna or Ascendant, dvitīye second, raviphalam fruits or results of the Sun Translation: The results of the Sun in the second house.   मुखरोगी॥ २२॥ पंछविंशतिवर्षे राजदन्डेन द्रव्यच्छेदः॥ २३॥ उच्चे स्वक्षेत्रे ना दोषः॥ २४॥ mukharogī ||22|| paṁchaviṁśativarṣe rājadanḍena dravyacchedaḥ ||23|| ucce svakṣetre nā doṣaḥ ||24|| mukha the mouth, face; rogī disease; paṁchaviṁśativarṣe twenty fifth year; rājadanḍena kings punishment; dravya object, thing; cchedaḥ

The Sun in the First house

॥ भृगु सूत्रम्॥ || bhṛgu sūtram || अथ तन्वादिद्वादशभावस्थितरविफलमाह atha tanvādidvādaśabhāvasthitaraviphalamāha atha now; tanva part of the body; adi and other; dvādaśabhāva twelve bhavas or houses; sthita standing, being placed in; ravi Ravi, the Sun; phala fruit, result; māha great. Translation: Now begins the twelve houses beginning from the Lagna and the placement of the Sun therein. तत्रादौ लग्ने रविफलम् tatrādau lagne raviphalam tatrādau therefore, therein; lagne Lagna or ascendant; raviphalam the results of the

Horoscope of Tony Robbins

The quality of your life is the quality of your relationships – Tony Robbins Tony Robbins is a well known ENTREPRENEUR, AUTHOR & PEAK PERFORMANCE STRATEGIST. In his own words, he is a man on a mission to help awaken the full potential in others, or what he calls: instigate the breakthrough towards ones goals and dreams. This article aims to explain some of the major planetary combinations (yogas) present in his horoscope. One of the major

Mritjunđaja mantra

Mritjunđaja mantra

Reč Mṛtyu znači smrt (srp. mrtav) dok jaya znači pobeda. Mritjunđaja doslovno znači ‘pobeda nad smrću’. Postoje brojne mantre za zaštitu od smrti i drugih oblika patnje, ali se Mritjunđaja, u svetoj literaturi, ističe kao najbolja. Ova mantra je upućena Gospodu Šivi i može se pronaći u Rig Vedi (7 mandala, 59 poglavlje) kao i u Jađur Vedi (3.60). Mantru mogu ponavljati svi u svrhu dobrog zdravlja, oslobađanja od ropstva i drugih problema i može se recitovati

SMENA PERIODA U ŽIVOTU ČOVEKA

Najveći čovek uvek ostaje dete – Gete Pojam daša ili perioda u Vedskoj astrologiji jedan je od glavnih alata u tumačenju horoskopa, ipak za razliku od ostalih daša, Naisargika daša je univerzalno primenjiva na sve nas. Naisargika znači prirodna, daša znači period i naisargika daša se odnosi na prirodnu smenu periodu u životu čoveka. U ovoj šemi perioda, svakoj od planeta (isključujući čvorove koji nemaju fizičku egzistenciju, Rahua i Ketua) je dodeljen određeni broj godina

Prekid Kala Amrita i Kala Sarpa joge

Kala Amrita se formira poput Kala Sarpa joge i zahteva da su sve planete sa jedne strane Rahu-Ketu ose. Brojano od Ketua do Rahua u zodijačkom smeru, ako se svih sedam planeta nalazi u bilo kom od pet znakova, Kala Sarpa joga je formirana. Ako se umesto toga sve planete nalaze u znacima brojano od Rahua ka Ketuu, Kala Amrita joga je formirana. Obe joge donose znatnu patnju, zatočeništvo, stege i brojne životne promene. Prekid