Knjige iz Vedske astrologije/Đotiša

Knjige iz Vedske astrologije/Đotiša

Poštovani ljubitelji Vedske astrologije, U prodaji su četiri knjige na srpskom jeziku autora Sanđaj Ratha: Osnove Vedske astrologije – Vreme događaja (cena: 12 evra) Narajana Daša (cena: 10 evra) Vimšotari daša (cena 11 evra) Zbirka radova u Vedskoj astrologiji (cena 15 evra) Knjige možete poručiti putem maila: branka@srigaruda.com (plaćanje pouzećem) ili putem neke od web-knjižara uključujući i Amazon, TheBookDepository i drugih.  

Zbirka radova u Vedskoj astrologiji, autor Pt. Sanđaj Rath

Zbirka radova u Vedskoj astrologiji, autor Pt. Sanđaj Rath

Izdavačka kuća RAMA predstavlja novo izdanje “Zbirka radova u Vedskoj astrologiji” autora Pt. Sanđaj Ratha (u originalu Collected Papers in Vedic Astrology). Ovo je četvrto izdanje RAME na temu Vedske astrologije istog autora, sada i na srpskom jeziku. Knjiga nudi širok spektar popularnih astroloških tehnika i alata, uključujući Badak, Gatak čakru, Hora lagnu, Savatobadra čakru, Kalpadruma jogu, Pančamahapuruša joge, Nadiamša, poglavlja ne temu dugovečnosti i brojna druga. Obim: 373 strana Cena: 15 evra + poštarina (kod naručivanja

Novo Ramino izdanje u prodaji!!!

Novo Ramino izdanje u prodaji!!!

O KNJIZI Mahariši Đaimini je na osnovu učenja Parašare (BPHS) savetovao upotrebu određenih osnovnih daša. Od njih je najpoznatija i najraznovrsnija Narajana daša, poznata i kao padakrama daša. Ovo je prva knjiga ikad napisana o Narajana daši, a u njoj autor objašnjava osnovne principe Vedske astrologije, počevši od koncepata koji povezuju duhovnu osnovu Đotiša i Hinduizma,uključujući argalu, aruda padu, čara karake, snage znakova, itd. Metodologija računanja trajanja daša i njihovog redosleda praćena je detaljima u

Vimšotari i Udu daše, Pt. Sanđaj Ratha

Vimšotari i Udu daše, Pt. Sanđaj Ratha

“Brihat Parašara Hora Šastra nosi u sebi misaonu dubinu o kojoj se do sada nije ni govorilo niti pisalo, i ova knjiga je nastala kao pokušaj da se objasne određeni delovi pomenutog Đotis klasika, ili bar oni delovi koji se odnose na daše. Iako naizgled jednostavna, Vimšotari daša je jedno od najvećih otkrovenja Brihat Parašara Hora Šastre. Ova knjiga zalazi u kompleksnost Vimšotari, ali i drugih planetarnih daša zasnovanih na nakšatrama (tzv. Udu daše), da

Osnove Vedske astrologije – Vreme događaja

Osnove Vedske astrologije – Vreme događaja

Osnove Vedske Astrologije ili skraćeno KOVA (u originalu: Crux of Vedic Astrology) jedna je od najpopularnijih knjiga novijeg doba na temu Vedske astrologije ili Đotiša. Mnogi ove delo Pt. Sanđaja Ratha (http://srath.com/) zovu i modernim đotiš klasikom na kojeg se danas svi pozivaju. Ova knjiga postavlja osnove za studije Vedske astrologije, dok je istovremeno nepresušna astrološkim prinicipima dobrodošlim za sve nivoe đotiš studija (416 str). Knjigu možete poručiti putem e-mejla: branka@srigaruda.com, Cena: 12 evra +

Odlomak iz knjige “Osnove Vedske astrologije” Pt. Sanđaj Ratha

IV poglavlje – Ascedent Uvod Ascendent pokazuje fizičko telo, ten, pojavu, glavu, inteligenciju, snagu i energiju, i predstavlja osobu u svim podelnim kartama, naročito u Navamši (D-9 čartu). Satjačarja ovom dodaje da slavu i reputaciju, kao i uspeh i status, treba proceniti u odnosu na ascendent. Ascendent predstavlja bitak, jastvo. Lagnu, arudha lagnu i varnada lagnu treba ispitati nezavisno. Snage ovih ascendenata, karake Sunce i čara atmakarake (privremenog signifikatora duše), od vitalne su važnosti za