Sunce u drugoj kući

॥ भृगु सूत्रम्॥ || bhṛgu sūtram || Ako je Sunce u drugoj kući, osoba će imati bolest u predelu usta (lica). Osoba će imati problema od strane države u svojoj dvadeset petoj godini i na račun toga može pretrpeti materijalne gubitke. Ovo se neće dogoditi ukoliko se Sunce nalazi u svom znaku (Lavu) ili u znaku egzaltacije (Ovan). Ukoliko Sunce ima vezu sa malefik planetom, osoba može dobiti bolest očiju, imaće imalo znanja i generalno

The Sun in the second house

॥ भृगु सूत्रम्॥ || bhṛgu sūtram || लग्नाद् द्वितीये रविफलम् lagnād dvitīye raviphalam lagnād Lagna or Ascendant, dvitīye second, raviphalam fruits or results of the Sun Translation: The results of the Sun in the second house.   मुखरोगी॥ २२॥ पंछविंशतिवर्षे राजदन्डेन द्रव्यच्छेदः॥ २३॥ उच्चे स्वक्षेत्रे ना दोषः॥ २४॥ mukharogī ||22|| paṁchaviṁśativarṣe rājadanḍena dravyacchedaḥ ||23|| ucce svakṣetre nā doṣaḥ ||24|| mukha the mouth, face; rogī disease; paṁchaviṁśativarṣe twenty fifth year; rājadanḍena kings punishment; dravya object, thing; cchedaḥ

The Sun in the First house

॥ भृगु सूत्रम्॥ || bhṛgu sūtram || अथ तन्वादिद्वादशभावस्थितरविफलमाह atha tanvādidvādaśabhāvasthitaraviphalamāha atha now; tanva part of the body; adi and other; dvādaśabhāva twelve bhavas or houses; sthita standing, being placed in; ravi Ravi, the Sun; phala fruit, result; māha great. Translation: Now begins the twelve houses beginning from the Lagna and the placement of the Sun therein. तत्रादौ लग्ने रविफलम् tatrādau lagne raviphalam tatrādau therefore, therein; lagne Lagna or ascendant; raviphalam the results of the

॥ भृगु सूत्रम्॥ || Bhṛgu sūtram ||

Sunce u prvoj kući (Lagna, Ascedent) Ako se Sunce nalazi na Lagni ili Ascedentu, osoba će uživati dobro zdravlje. Osoba će imati Pita konstituciju i patiće od bolesti očiju. Biće mudar i lepih manira. Patiće od želudačne kiseline. Može biti budalast i bez potomstva. Biće izuzetno inteligentan, neće puno pričati i biće sklon lutanju. Biće srećan. Ako se Sunce nalazi u svom znaku (Lavu) ili u znaku egzaltacije (Ovan) osoba će biti poznata. Ako ovako