SMENA PERIODA U ŽIVOTU ČOVEKA

Najveći čovek uvek ostaje dete – Gete Pojam daša ili perioda u Vedskoj astrologiji jedan je od glavnih alata u tumačenju horoskopa, ipak za razliku od ostalih daša, Naisargika daša je univerzalno primenjiva na sve nas. Naisargika znači prirodna, daša znači period i naisargika daša se odnosi na prirodnu smenu periodu u životu čoveka. U ovoj šemi perioda, svakoj od planeta (isključujući čvorove koji nemaju fizičku egzistenciju, Rahua i Ketua) je dodeljen određeni broj godina