Različite planete u ulozi Atmakarake

U prethodnom članku osvrnuli smo se na Sunce u ulozi Atmakarake. Predmet ovog članka su ostale planete kao Atmakarake u horoskopu. Mesec kao Atmakaraka: Mesec je prirodna (naisargika) karaka za majku. On je ujedno i primarni predstavnik đala tatve ili elementa vode i kao takav predstavlja emocije, saosećanje i negu, društvene i porodične odnose. Sa Mesecom kao Atmakarakom saosećanje postaje ključna reč, saosećanje prema svima te posmatranje celog sveta kao jedne velike porodice ili Vasudeva

Atmakaraka – signifikator duše

Mudrac Parašara u svom monumentalnom delu Brihat Parašara Hora Šastra (nadalje BPHŠ) u poglavlju 34. iznosi znanje o karakama, počevši od atmakarake. Prevod: 1-2. Sada ću govoriti o Atmi i drugim karakama planeta. Postoji sedam karaka brojano od Sunca do Saturna; ili osam karaka brojano od Sunca do Rahua. Neki kažu da samo u slučaju kada dve ili više planeta dele isti stepen, Rahu postaje deo karaka. Na ovaj način postoji samo sedam planeta. Dok